ഈ മരുമകളുടെ സ്നേഹത്തിന് അമ്മായിയമ്മ നൽകിയ സ്നേഹം കണ്ടു ഞെട്ടി മകൻ….

നിന്നെ കെട്ടിയ അന്നുമുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് എന്റെ കഷ്ടകാലം. കാലെടുത്തുവെച്ച അന്നുതന്നെ കിടപ്പിലായതാണ് ആ തള്ള. അനങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ ഇപ്പോഴുള്ള ജോലിയും പോയി അത്യാവശ്യം സ്വത്തും തൊലിവെളുപ്പും കണ്ടപ്പോൾ ഏതുനേര മണ്ടത്തരം, കിടന്ന പാമ്പിനെ കോത്തായി വെച്ച് അവസ്ഥയായി നിർത്താതെയുള്ള അവന്റെ ശകാരം ഇപ്പോൾ പതിവാണ്. കേട്ട് തഴമ്പിച്ച പല്ലവി ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ണുകൾ നിറയാതെ പോലുമില്ല. പലപ്പോഴും എല്ലാം വിട്ടറിഞ്ഞ് പോകണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.

പക്ഷേ പല സഹായമില്ലാതെ ഒന്ന് അനങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ അമ്മയെ അങ്ങനെ ഇട്ട്എറിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള മടി അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എല്ലാം സഹിച്ച് പിന്നെയും. കെട്ടിച്ചു പെട്ടെന്ന് കരുതി അവന്റെ അടിമയായി കഴിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിന്നെ വിട്ടത് ഒന്നുമല്ല നിന്നെ ഇത്രകാലം വളർത്തിയത് അവന്റെ ആട്ടും തുപ്പും കേട്ടുനിൽക്കാൻ അല്ല.

അതുകൊണ്ട് മതി അവിടുത്തെ പൊരുതി എന്ന് അച്ഛൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. എങ്കിലും വർഷ അതിനെയെല്ലാം ഒരു ചിരിയിൽ ഒതുക്കും.അയാളെ ഓർത്തിട്ട് ഒന്നുമല്ല അച്ഛാ പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ കേറി വന്ന ദിവസം വിശ്വാസം അവിശ്വാസമോ എന്തോ ആകട്ടെ ഒരു അമ്മ വീണത് എന്റെ മുന്നിലാണ്. അന്നുമുതൽ ഒരേ കിടപ്പ് എടുക്കുന്ന ആ അമ്മയെ.

അങ്ങനെ ഇട്ട പോന്നാൽ പുറകെ സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന മകൻ ആ മുറിക്ക് മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ മൂക്ക് പോത്തുന്നത് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ ആ ചിലപ്പോൾ അവളെ മനസ്സിലാക്കും പോലെ അവൾ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വിഷയങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.