മുഖം തിളങ്ങാനും ചർമ്മത്തിലെ പാടുകൾ അകറ്റാനും കിടിലൻ മാർഗ്ഗം….

കറ്റാർവാഴയും മഞ്ഞളും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വെളുത്ത നിറം. കറ്റാർവാഴ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗമാണ് പലപ്പോഴും പലവിധത്തിലാണ് കറ്റാർവാഴയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ. വഴക്ക് ശരീരത്തിലെ ടോക്സിൻ പുറന്തള്ളാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗമുണ്ട് എന്ന നിലയിലാണ് കട്ടർവാഴ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സൗന്ദര്യസമയത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒരിക്കലും പുറകിൽ എല്ലാം മഞ്ഞളും കറ്റാർവാഴയും. കറ്റാർവാഴ ജെല്ലിൽ രണ്ടു നുള്ള് മഞ്ഞൾ ചേരുമ്പോൾ അതു മുഖത്തിന് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മാറ്റിക്കൂട്ടുന്നു. എന്തൊക്കെയുണ്ട് കറ്റാർവാടിയും മഞ്ഞളും ചേരുമ്പോൾ.

ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. പ്രേതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രായാധിക്യം മൂലം മുഖത്ത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനെയെല്ലാം ചെറുത്തുനിർത്താൻ ഈ മാർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് കഴിയും. കറ്റാർവാഴയും മഞ്ഞളും മിക്സ് ചെയ്ത് മുഖത്തെ തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത് മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റും പലർക്കും മുഖത്തും ദേഹത്തും പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടാവും.

അതിനെയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗമാണ് കറ്റാർവാഴയും മഞ്ഞളും. ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം ചർമ്മത്തിലെ തിളക്കം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്ന കൂട്ടുകളെല്ലാം ഈ മികച്ച പിടിപ്പിച്ച് 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴുകിക്കളയാം മുഖത്തിന് തിളക്കം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നു. മുഖക്കുരുവിന് പരിഹാരം കാണാൻ ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗ്ഗമാണ് കറ്റാർവാഴയും മഞ്ഞളും. മുഖക്കുരുവിന് ഒറ്റരാത്രിയിൽ പരിഹാരം കാണാൻ ഈ മിശ്രിതം സഹായിക്കുന്നു.

ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനേ വളരെയധികമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കറ്റാർവാഴ എന്നത്. പണ്ടുകാലത്ത് തന്നെ ചർമ്മത്തിലെ എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ പൂർവികമാർ വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കറ്റാർവാഴയാണ്. കറ്റാർവാഴ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമ്മസരക്ഷ വളരെയധികം ഉചിതമാണ്.