കൊളസ്ട്രോളും പ്രമേഹവും ഇല്ലാതാക്കുന്ന കാന്താരി പച്ചമുളക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ നട്ടുവളർത്താം ..👌

ഏതു കാലാവസ്ഥയിലും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പച്ചമുളക് എന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് കാന്താരി പച്ചമുളക് ഇന്നത്തെ കാന്താരി പച്ചമുളക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിന് വളരെയധികം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിനും കാന്താരി പച്ചമുളക് കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്.

   

കാന്താരി പച്ചമുളക് എന്നത് രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് പൂത്ത് കായം ഉണ്ടായി തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. കാന്താരി പച്ചമുളക് ചെടിയിൽ നിന്ന് മുഖംമൂന്നാല് വർഷം തുടർച്ചയായി വിളവെടുപ്പ് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നേരം നട്ടുപിടിപ്പിച്ച നമുക്ക് മൂന്നാല് വർഷം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പച്ചമുളക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ ഇതിനെ കീടബാധകൾ ഉണ്ടാകുന്നതും വളരെയധികം കുറവാണ്.

പച്ചമുളക് എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു കാന്താ പച്ചമുളകിന്റെ ചെടി ഉണ്ടായ മാത്രം മതി നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് അത്രയും അവസാനിക്കാത്ത മുളക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെതന്നെ കാന്താരി വിളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും പൊട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ.

ബാക്കിയുള്ള പൂ പോലും പൊട്ടി പോകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. കുഞ്ഞു കാന്താരിയുടെ ഇഷ്ടപെടാത്തവരെ ആരും. 20 തന്നെയായിരിക്കും ഔഷധ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്തക്കുഴലുകളുടെ പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോളിയം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.