ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ സൃഷ്ടികൾ കണ്ടാൽ ഞെട്ടിപ്പോകും…😱

പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനോ തിരുമേനിക്കാനോ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി എന്ന് വരാം. പത്രം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഇവിടെ മുന്നേറുക എന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ചികിത്സിക്കാനോ നോക്കാനോ കഴിയുന്നില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല.

   

പക്ഷേ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് കുട്ടിയെ കണ്ടുകൂടാൻ തന്നെ ഡോക്ടർമാരും ഒന്ന് ഞെട്ടി അവർ ഉടൻതന്നെ മാതാപിതാക്കളോട് കിട്ടിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ള വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒട്ടനവധി ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ശേഷം കുട്ടിക്ക് ബ്രെയിൻ ഹെർണിയ ആണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ മാതാപിതാക്കളെ അറിയിച്ചു ഉടനെ തന്നെ സർജറി ചെയ്തു 25 ലക്ഷം രൂപയോളം ആണ് അന്ന് ചിലവായത്.

എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ ജീവരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നല്ലാതെ രൂപം മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ ആകാൻ ഇനിയും പണം വേണ്ടി വരും എന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു മാതാപിതാക്കൾ പണം ഇല്ലാത്തതിനാൽ കുട്ടിയുമായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തെ ആ വളർച്ച കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചയും ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിനെയും എല്ലാം ബാധിച്ചിരുന്നു. കുട്ടിക്ക് പലരിൽ നിന്നും കളിയാക്കലുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു.

എന്നും കുട്ടിക്ക് അസുഖങ്ങളാണ് ഇനി ഇവളെ നോക്കാൻ കഴിയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല മാതാപിതാക്കളുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ചെയ്തതെന്താന്ന് കണ്ടു ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് കുട്ടിക്ക് ചികിത്സ സഹായം നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നന്നായി കാണാനും വിശ്വസിക്കാനും കഴിയും. പതിയെ പതിയെ അവൾ മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ ആകും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.