മോഷണം കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തത് കണ്ടോ… 😱

പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ താങ്ങായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ സഹായത്തിനുള്ളത് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ആയിരിക്കും എന്നാൽ പുറത്തുനിന്ന് അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോലെ പ്രശ്നങ്ങളും അതിജീവിക്കുന്നവർക്ക്.

   

അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്കും തന്നെയായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കുറ്റക്കാർ ആകുന്നതും നമുക്ക് വളരെയധികം വേദനാജനകമായ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും.

നമ്മുടെ വേദനയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം. കാപാലം കള്ളൻ കള്ളൻ എന്റെ മാല മോഷ്ടിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം കേട്ടതും ബസ്സിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ആളുകൾ ഒച്ചയും ബഹളവുമായി കണ്ടക്ടർ സാറേ രണ്ടു പവന്റെ മാല ആരോ പൊട്ടിച്ചു.

ആ സ്ത്രീയുടെ കരച്ചിൽ തുടങ്ങിയതും ആരോ പറഞ്ഞു സ്റ്റേഷനിവിടെ അടുത്താണ് കണ്ടക്ടർ അയ്യോ സാറേ എന്നെ ഇവിടെ ഇറക്കണേ എനിക്ക് ജോലിയുടെ അക്ഷമനായി മാന്യമായ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു സഹോദരാ സഹോദരാ സ്റ്റേഷനിവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു അഞ്ചുമിനിറ്റ് സമയമെടുക്കും അതു പറഞ്ഞാൽ അടുത്തുനിന്ന് രണ്ടുപേരെ കണ്ടിട്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.