ഈ സംഭവം എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പ് വൈറലാകുന്നു..

എല്ലാ ദമ്പതിമാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന്. എന്നാൽ ചിലരുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം വിഷമം നേരിടുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചിലവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ വളരെയധികം മാനസിക വിഷമവും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം തകരുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ്കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

   

അമ്മ എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ ദൈവമാണ് തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ പോലും തയ്യാറാക്കുന്നവരാണ് അമ്മമാർ. 14 വർഷം കാത്തിരുന്നെത്തിയ കുഞ്ഞ് അതിഥിയെ വരവേൽക്കാൻ വേദന കടിച്ചമർത്തി പ്രസവ വേദനയിൽ പുളയുന്ന ആ അമ്മയോട് കണ്ണുനിറഞ്ഞ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു. രണ്ടുപേരിൽ ഒരാളുടെ ജീവനെ ഈ പ്രസവത്തോടെ ഉണ്ടാകു. ഒരു നിമിഷം പോലും ആലോചിക്കാതെ ആ അമ്മ പറഞ്ഞു.

ഞാൻ മരിച്ചോട്ടെ. പക്ഷേ എന്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരു ആപത്തും വരുത്തരുത്. ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിരവധി പ്രസവ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡെലിവറി റൂമിൽ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാം എന്റെ ആദ്യ പ്രാർത്ഥന എല്ലാ അമ്മമാരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഡെലിവറി റൂമിൽ സ്ത്രീകളെ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന വിവരിക്കാനാവാത്തതാണ്.

കൂടാതെ കുഞ്ഞിനെ ചുമന്ന് അവർ ചിലവഴിച്ച ഒമ്പത് മാസവും കഷ്ടപ്പാടും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. പുതിയൊരു ജീവനെ ഭൂമിയിലേക്ക് നൽകാൻ എല്ലുകൾ നുറുങ്ങുന്ന വേദന സഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സഹനശേഷി ഒരു പുരുഷനും താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതല്ല . നിരവധി കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ആദ്യമായി ചങ്കുപൊട്ടിയ വേദനയും മനസ്സ് തകർന്ന നിമിഷം എന്റെ പരിചരണത്തിനുള്ള ഒരു യുവതിയെ തനിക്ക് നഷ്ടമായി. ഈ സംഭവം എന്നേ വളരെയധികം വിഷമിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.