ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത്..😱

ഇന്നത്തെ ലോകം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലാണ് നമ്മുടെയും ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും. അത്തരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.അഞ്ചര ആയപ്പോഴാണ് മീന ഞെട്ടി ഉണർന്നത്. അഞ്ചു മണിയായപ്പോൾ അടിച്ചു അലാറം ഓഫ് ചെയ്തു കിടന്ന കാര്യം അപ്പോഴാണ് അവൾ ഓർത്തത്. തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന മുരുകന്റെ കൈകൾ പതുക്കെ എടുത്തുമാറ്റി അവൾ അടുക്കളയിലേക്ക് ഓടി.

   

മുരുകനും മീനയും റെയിൽവേ കോളനിയിലെ അന്ത്യവാസികളാണ് മുരുകനെ ചുമട്ട് ജോലിയാണ്അപ്പുറത്തെ വലിയ മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിലെ ഫ്ലാറ്റിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അവളെയും മക്കളെയും നല്ല രീതിയിൽ നോക്കാൻ കഴിയും എന്ന വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെമീന ജോലിക്ക് പോകുന്നത് അയാൾക്ക് എത്ര താല്പര്യം ഉള്ള ഒരു കാര്യമല്ല പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തിരികൂടി മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുമെന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ അതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് എന്ന് തോന്നി.

തീരെ എണ്ണമയമില്ലാത്ത മുടികളിൽ വെച്ച് നിൽക്കുന്ന 19 കാരിയോട് തോന്നിയ ഇഷ്ടം ഇപ്പോഴും മുരുകന്റെ മനസ്സിൽ അവളോട് ഉണ്ട്. കുട്ടികളെയും മീനെയും ചുറ്റിന്റെ ലോകം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മുരുകൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ സമാധാനത്തോടും കൂടെ കഴിയുന്ന കുടുംബമാണത്മുരുകന്റെ ലോകം അവൾ കട്ടൻചായ മുരുകന് നീ അതനുസരിച്ച് മുരുകന്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാതെ.

അവൾ അകത്തേക്ക് നടന്നു മുരുകന്റെ മനസ്സിൽ സംശയം ഉണ്ടെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചു ദിവസമായി ഇവൾ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നത് പോലെ അവനെ അനുഭവപ്പെട്ടു.ജോലിചെയ്യുന്ന ഫ്ലാറ്റിലെ മേടത്തിന് പഴയ ഫോൺ അവൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.