വൃദ്ധസദനത്തിൽ ആക്കിയ മകന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത്.. | What Happened To Son

ദുബായിലെ തിരക്കുപിടിച്ച ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കമ്പനി ഫോണിന്റെ നിൽക്കാതെയുള്ള റിങ്ടോൺ കേട്ടാണ് അവൻ ഫയലുകളിൽ നിന്നും തലയുയർത്തിയത്. ഷമി ആണല്ലോ അവൾ എന്താ ഈ സമയത്ത് അവിടെ സൽക്കാലം പൊടിക്കുമ്പോൾ നിസാറിക്ക ഫോൺ എടുത്തവടെ അവളുടെ ഗർജനം കേട്ട് അവൻ തല്ലുന്ന നടുങ്ങി. ഈയിടെ പലപ്പോഴും അവളുടെ ശബ്ദം ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും പൗരുഷം. എന്താ ഷിമി സൽക്കാരം കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും പോയോ? എല്ലാം.

   

നിങ്ങളെ ആ നശിച്ച തള്ളയോട് ചോദിക്ക് വിശദമായി എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും. ഷെമി ഉമ്മയെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറയാതെ കാര്യം പറ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുതന്നെയല്ലേ ഞാനും പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പുന്നാര തള്ളയോട് ചോദിക്കാൻ അതെങ്ങനെ എത്ര പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പറ്റില്ല ഉമ്മയോട് ഒത്ത് ഉമ്മയാണല്ലോ വലുത് എന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്റെ അഭിമാനം പൈസ വെല്ലൂർ ഭാരം ആകാതെ.

ഒരു മൂലയിൽ ഒതുങ്ങി കൂടിയാൽ പോരായിരുന്നോ. വന്നവരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ വഷളാക്കിയപ്പോൾ മതിയായല്ലോ തള്ളക്ക് ശനി നിനക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ്മാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഞാൻ നിനക്ക് ആളെ ഇനിയിപ്പോ വീട്ടിൽ തന്നെ ഭാരമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും നടക്കില്ല നീ ആരെയാണ് ആട്ടിറക്കുന്നത് കൂടി നീ ആലോചിക്കണം. ആളില്ലാതെ നീയെന്ന തുണി അറിയാതെ.

നടുക്കലിൽ ആടിഞ്ഞപ്പോൾ നിന്നെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും കരക്കുപിടിച്ച കയറ്റിയതാണോ നിന്നോട് ചെയ്ത തെറ്റ്. ഇന്ന് നീ എല്ലാം മറന്ന് നിന്റെ പത്രാസിനും സ്റ്റാറ്റസിനും എന്റെ ഉമ്മ ചേരാതെയായി എനിക്ക് ഒന്നും കേൾക്കണ്ട ഞാനും ഇനി ഒരുമിച്ച് ഈ വീട്ടിൽ പറ്റില്ല ഇക്കാക്ക് തീരുമാനിക്കാം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.