യുവതി വിവാഹം കഴിച്ചത് അനാഥനെ എന്നാൽ പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്.

എന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ചേട്ടനും അടക്കം ആർക്കും അവനെ ഇഷ്ടമായത് ഇല്ല. ഞാനാണെങ്കിൽ സ്ഥിരം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാതെ റെഡിമെയ്ഡ് ഭാഗങ്ങളുമായി മുഖത്ത് ചിരി വരുത്തി പാവക്ക നിന്നു കൊടുക്കും മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അവൻ വന്ന് പെണ്ണ് കണ്ട ഇറങ്ങിയതോട താനിവിന് സ്വന്തക്കാരെ ബന്ധുക്കൾ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായതും വീട്ടുകാരും ചേർന്ന് അപ്പോൾ തന്നെ ആ ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. സ്വന്തമായി വീടും കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ജോലിയും കാണാൻ അത്ര മോശമല്ലാത്ത ശരീരപ്രകൃതിയും നല്ലൊരു ജീവിത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്

ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ചിന്ത ആരുമില്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി കെട്ടിച്ചു വിട്ടാൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഒരു ആവശ്യത്തിനും വന്നു നിൽക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നതായിരുന്നു അവരുടെയെല്ലാം കണ്ടെത്തൽ. ഭർത്താവ് ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ വീട് വിട്ടു നിൽക്കുക എന്നത് മകൾക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാവും എവിടെപ്പോയാലും എത്ര വൈകിയാലും അന്നു തന്നെ തിരിച്ചുവരണം എന്നതും.

അതും പോരാതെ ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോയാൽ ആ വീട്ടിൽ ഒന്നും മിണ്ടാനും പറയാനും ആരും കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നതും ഒക്കെയായിരുന്നു. വളരെ വേഗം തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് അവർ കണ്ടെത്തിയ കാരണങ്ങൾ. അവൻ എന്നെ വന്ന് പെണ്ണ് കണ്ടു ഇറങ്ങിപ്പോയ ആ സമയം തന്നെയായിരുന്നു അവരെല്ലാം സംസാരിച്ചത്.

വീട്ടിലെ ഹാളിൽ ഇരുന്ന് അവർ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് മുറിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള വീട്ടുകാരുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തോ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല. അവർ അവനെ വേണ്ടാതെ തീർത്തു തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ്. എന്റെ ഓർമ്മകളിൽ അവന്റെ രൂപം ഞാൻ തിരഞ്ഞു ചെല്ലാൻ തുടങ്ങിയത്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.