വൈറ്റമിൻ B12 ശരീരത്തിൽ കുറവ് വന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയുമോ?

വിറ്റാമിൻ B12 പലതരം വിറ്റാമിനുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ B12. എ ബി സി ഡി കെ ഇങ്ങനെ പലതരം വൈറ്റമിനുകളും ഉണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ അലിയുന്ന ഉണ്ട് അലിയാത്ത ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ കുറവുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മിസ്റ്റർ ബീറ്റ് കുറവ്വൈറ്റമിൻ B12 നിൻറെ കുറവ്. രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി യുടെ കുറവ്. വിറ്റാമിൻ ഡി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് വെളിച്ചം കാണാതെ സൂര്യപ്രകാശം കാണാതെ പല്ലിൻറെ വേദനയും വീണാൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലിന് ഫാക്ടർ ഉം ഉണ്ടായി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി യുടെ കുറവ്.

അത് നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുകയാണ് എങ്കിൽ ബാല എല്ലാം ധാരാളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സാധാരണഗതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ വളരെ കുറവുള്ള ഒന്നാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒന്നാണ് വൈറ്റമിൻ B12. ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് രോഗികൾ മുടി പെട്ടെന്ന് നരച്ചു വരുകയും ചെറുപ്പക്കാരിൽ തന്നെ അകാലനര വരും.വൈറ്റമിൻ B12 കുറവ് പലതരം ലക്ഷണങ്ങൾ ആയിട്ട് വരാം.

ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കൈ കാൽ മരവിപ്പ്, തരിപ്പ് പെരുപ്പ് പെരുപ്പ് മരവിപ്പ് അതിനോട് അതിനോട് കൂടെ തന്നെ സ്പൈനൽ കോഡിന് ബാധിക്കാം ഇതിനെ ബാധിക്കുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ വെച്ചു പോക്ക് കാലിന് ഒരു വണ്ണം കൂടുതൽ പോലെ തോന്നുക ആലഭാരം ഉള്ളതായി തോന്നുക. അതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡിപല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.