വഴിയരികിൽ അനങ്ങുന്നസഞ്ചി തുറന്നുനോക്കിയപ്പോൾ ആരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായത്…

ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാനും അതിനെ ലാളിക്കാനും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിരവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞു ഇല്ലാത്തപക്ഷം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ അത്രയും വിഷമമുണ്ടാകും. എന്നാൽ മറ്റു ചിലരാകട്ടെ കാമുകൻ മാർക്ക് ഒപ്പം പോകുന്നതിനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കാമുകിമാർക്ക് ഒപ്പം പോകുന്നതിനു വേണ്ടി കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ പോലും മടി കാണിക്കാത്തവരാണ്. ഇപ്പോളിതാ ഏവരുടേയും സംഘ തകർക്കുന്നതും അതുപോലെ മനസ്സിൽ ദേഷ്യം തോന്നുന്നതുമായ വീഡിയോയാണ്.

ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റോഡരികിൽ കിടന്ന സഞ്ചി അനങ്ങുന്നത് കണ്ടു തുറന്നുനോക്കിയപ്പോൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു കുഞ്ഞിനെ സഞ്ചിയിലാക്കി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ ഒരു പിഞ്ചുകുഞ്ഞിനെ ശ്വാസം ഏൽക്കാൻ പോലും പ്രയാസം വരുന്ന രീതിയിൽ ആയിരുന്നു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തിയത്. വീഡിയോ കണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ചങ്ക് ഒരു നിമിഷം പിടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകും.

It was the passersby who found the bag and noticed it moving. When they opened up, they saw the live baby. The baby was being picked up immediately from the ground with his clothes running. From their speech that saved the baby, it is understood that the incident took place in Tamil Nadu. Those who have left their infantselves can be understood to be without a conscience like a stone. A human face cannot be so cruel.

There are so many people in our society who are hurting as offerings and prayers for a baby. Then watch the video in full to find out.  If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.