വളർത്തുനായ കാട്ടാന യിൽ നിന്ന് ഈ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടി പോകും..

വീട്ടുടമസ്ഥന്നെയും കുടുംബത്തെയും ഒറ്റയാൽ രക്ഷിച്ച് വളർത്തുനായ .ടോമി എന്നാ വളർത്തു നായ ആണ് സ്വന്തം ജീവൻ നൽകി വീട്ടുകാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് . കലി പൂണ്ട് പാഞ്ഞടുത്ത കാട്ടാന ടോമിയെ കൊമ്പിൽ കോർത്ത് എടുത്തപ്പോഴും ആനയുടെ കണ്ണിൽ മാന്തി നായ അഞ്ചംഗ കുടുംബത്തെ കാത്തു കാന്തല്ലൂരിൽ ആണ് വീട് ആക്രമിക്കാനെത്തിയ ചെയ്യാൻ വളർത്തുനായ കുത്തിക്കൊന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംഭവം വനാതിർത്തിയിലെ കൃഷികൾ ചവിട്ടിമെതിച്ച് ശേഷം ആന സോമൻ പറമ്പിലേക്ക് കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയും വലയിൽ കുടുങ്ങി. ഇതോടെ കലിയിളകും ആന വേലി ത സോമൻ റെ വീടിന് നേരെ പാഞ്ഞടുത്തു .ആനയുടെ ചിഹ്നം വിളി കേട്ട് പേടിച്ചരണ്ട സോമനും ഭാര്യയും മക്കളും അഭിലാഷ്, അമൃത സഹോദരി വത്സ വിവരം വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.

He came to the yard, tied him to the pillar of the house, tied him to the field, broke his pet dog Tommy’s job, and ran towards the elephant when the dog bit him on the leg. Tommy tried to defend himself again, took the ivory and the white ivory was stuck, but tommy scratched his eyes and the dog threw it out of the elephant’s position and the dog was seriously injured.

This kind of love of pets always gives us a protection dog is the most loving animal in pets. If we show the love of animals, they will return and express such gratitude to us. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.