വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീടുകളിൽനിന്നും ഉറുമ്പുകളെ തുരത്താം.

വീടുകളിലെ അടുക്കളകളിൽ ഉം അതുപോലെതന്നെ പുറത്തും വളരെയധികം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും ഉറുമ്പ് ശല്യം എന്നത്. ആഹാരസാധനങ്ങളുടെ ഗന്ധം മുറിവുകളെ വളരെയധികം ആകർഷിക്കും എന്നതിനാൽ ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നീക്കി വീട് വൃത്തിയാക്കുക പഞ്ചസാര മുതലായവ വച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ നന്നായി അടച്ച് സൂക്ഷിക്കുക അടുക്കളയിൽ സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്ന അലമാരകൾ വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നിവ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറുമ്പുകളെ ഒരുവിധത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആയിരിക്കും.

ഉറുമ്പുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രകൃതിദത്ത കീടനാശിനി തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വിനാഗിരിയും വെള്ളവും തുല്യ അളവിൽ എടുത്ത് പ്രകൃതിദത്ത കീടനാശിനി തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതു മുകളിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്താൽ അവർക്ക് ആവും വാതിലുകളും ജനലുകളും തുടങ്ങിയവ ശല്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് കളിച്ചാൽ ഉറുമ്പുകൾ വേഗം പോകുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ജനലുകളും തറയും തുടയ്ക്കുന്നതിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

അതുപോലെതന്നെ ഉറുമ്പുകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഫലപ്രദമായ ഒരു പ്രകൃതിദത്ത മാർഗമാണ് കുരുമുളകുപൊടി അലമാരകൾ ആഹാരവസ്തുക്കൾ വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നിവ ചുറ്റും ഇടങ്ങളിലേക്ക് അല്പം കുരുമുളകുപൊടി ഉറുമ്പുകളുടെ ശല്യം വളരെ സഹായകരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉറുമ്പുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഉറുമ്പ് ശല്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉറുമ്പുകളെ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. ഉറുമ്പുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വളരെ ടീം സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു മാർഗമാണ് ക്ലീനിങ് മിശ്രിതങ്ങൾ അതായത് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഷ് സോപ്പ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത് ഉറുമ്പുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.