തോറ്റു കൊടുക്കാത്ത മനസ്സ് ഈ പെൺകുട്ടികളെ ആണ് വേഷം കെട്ടിച്ചു…

ഒരു കുടുംബം പോറ്റാൻ പല വേഷങ്ങളും കെട്ടിയാടുന്ന നിരവധി ആളുകളെ നമ്മൾ നിരന്തരം കാണാറുണ്ട്. വഴിയിൽ സർക്കസ്സ് കളിക്കുന്നവരും വഴിയരികിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നവരും എല്ലാവരും ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിനായി കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന വരാണ്. അത്തരത്തിൽ ഇതാ എവിടെയാ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ടുപെൺകുട്ടികളുടെ കഥയാണ് സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

18 വയസ്സുകാരി ജോതി കുമാരിയും 16 വയസ്സുകാരി അനിയത്തിയും ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ഇവർ ഇവർക്കു മുൻപിൽ നമിച്ചു പോകും. വീട്ടിലെ അവസ്ഥ കണ്ട് അച്ഛൻ സ്ഥാപനമായ ബാർബർഷോപ്പ് ഏറ്റെടുത്തു നടത്താൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ബാർബർ ആയ അച്ഛന് അസുഖം ബാധിച്ച് കിടപ്പിലായതോടെ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥ വളരെയധികം മോശമായി.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Jyoti Kumari, her younger sister and Nahwere not prepared to let things stand by this, as they could not afford to borrow on top of their debts. Finally, the two decided to take over their father’s work firm, Barbershop. Both were 14 and 12 years old at this time. When the teenage girls went out to run the shop, they faced no less the annoyance of the anti-social elements. They were being harassed a lot by anti-social elements who saw the children open the shop.

But these sisters were not prepared to lose to fate. Finally, the two left the female role and came to work in male roles. Both of them changed their names to Jyoti Kumari Neha and adopted deepak raju. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.