ഈ അമ്മായിമ്മയുടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ മറുപടി നൽകണം…

അമ്മയുടെ ശബ്ദം കേട്ടതും പ്രശാന്ത് ഭാര്യ മൃദുലയെ തന്നിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റി വേഗം ചെന്ന് കതക് തുറന്നു. എന്താണ് പ്രശാന്ത് നിന്റെ പെണ്ണുമ്പിള്ള ബോധമില്ല നിന്റെ ഭർത്താവില്ലാതെ ഈ വീട്ടിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന കാര്യം നീയെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർക്കേണ്ട. അതിന് ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്ത അമ്മേ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ എടാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലെ ദിവസമായിട്ടില്ലാത്ത നിങ്ങള് മുറിക്കകത്ത് കയറി കഥകടിച്ചിരിക്കുന്നത് നാമം ജപിക്കൽ കല്യാണം കഴിച്ചതിന്റെ പെങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടു മനസ്സിലാകും. അവൾക്ക് വേദനയും നിരാശ്യം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തത്.

അമ്മ എന്തൊക്കെ തോന്ന്യാസം വിളിച്ചു പോന്നത്. ഞാൻ മൃദുലേ കല്യാണം കഴിച്ചത് അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ പെങ്ങളെ വിവാഹമോചിതമായി വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അകന്നു കഴിയണമെന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത്. എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെ രാത്രിയിൽ ആയിക്കൂടെ എന്റെ അമ്മ കരുതുന്നത് പോലും അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സ്വകാര്യമായി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കാണാം.

അതൊക്കെ പരസ്യമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിലും കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ നിനക്ക് നിന്റെ അച്ചിയോടാണ് മമത. അമ്മയും പെങ്ങളും പുറത്ത് അതെങ്ങനെ അവളുടെ തലയണമന്ത്രം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ. അമ്മ വെറുതെ അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട ഞങ്ങൾ ഇനി പകൽ മുറിക്കകത്ത് ഒന്നിച്ചിരിക്കില്ല അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും.

ചെയ്യാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു. ദിവസത്തോടെ അവർ അടുക്കളയിലേക്ക് പോയി പ്രസീതയെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ മതിയോ.വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ മകളുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആയതു കൊണ്ട് അമ്മ അരിശം മുഴുവൻ നമ്മളോട് തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.