ഏതൊരു ഭാര്യയും ആഗ്രഹിക്കാത്ത കാര്യമാണിത്.

രണ്ടാമതൊരു വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ മറ്റൊരു വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. മനസ്സാക്ഷി സമ്മതിക്കൂ പിന്നെ നീ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു തീർക്കാൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നോക്കു ഷാനു നീ ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പമാണ് മുന്നിൽ ഒത്തിരി ജീവിതം ഇനിയുമുണ്ട് അത് ജീവിച്ചു തീർക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലാതെ സഫിയ നല്ല പെണ്ണ. എപ്പോഴും നിന്റെ സന്തോഷം മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവൾ ഇതും സമ്മതിക്കും നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ആകുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സമ്മതിപ്പിക്കാം. അവളെ ഇതും പറഞ്ഞ് ഇക്ക,അവൾ കിടക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് പോയി. വെറും എട്ട് മാസം മാത്രമേ ആയുള്ളൂ സഭയെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ കുറച്ചു കാലയളവിൽ തന്നെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവളായി അവൾ. എനിക്ക് ഉത്തമ ഭാര്യയായി ഉമ്മയില്ലാത്ത എനിക്ക് ഒരു ഉമ്മയുടെ വാത്സല്യം തന്നു.

എന്നെ എല്ലാം മറന്ന് സ്നേഹിച്ചു പക്ഷേ ഒരു തലകർക്കും അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഷാനു നീയൊന്ന് പെട്ടെന്ന് സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്ന സഭയെ ഒന്ന് തലകറങ്ങി വീണു എന്ന് ഇക്കായുടെ ഫോൺ വന്നതും ഞാൻ ഓടിക്കിതച്ചു ആശുപത്രിയിൽ എത്തി. അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു മാലാഖ വരുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ്.

അതെന്ന് ഞാൻ ഒരു ഉപയോഗം പോകുന്നതിന് സന്തോഷം കൊണ്ട് മതി മറന്ന നിമിഷം. അവള് ചേർന്ന് എത്തി നെറ്റിയിൽ ചുണ്ടംപൊരി അവളെ കൊഞ്ചിച്ചും ലാളിച്ചും ശകാരിച്ചും ആദ്യ രണ്ടു മാസം പോയതറിഞ്ഞില്ല.അങ്ങനെയിരിക്കയാണ് എന്നെ തേടി വീണ്ടും ഇക്കയുടെ ഫോൺകോൾ വരുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.