ഈ സംഭവം ആരെയും ഒന്ന് ഞെട്ടിക്കും.

ഹോസ്പിറ്റലിൽ അബോർഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അവളെ ഡോക്ടർ അതിൽ നിന്നും അവളെ വിലക്കിയത് അവരുടെ ദുർബലമായ ശരീരപ്രകൃതി കരുതിയാണ് സംഭവിക്കാം എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലാതെ അവളുടെ മുന്നിൽ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ വിദേശത്തായ ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ അവൾ കൊച്ചിനെ പ്രസവിച്ചു നെറ്റിയുടെ വലതുഭാഗത്ത് വലിയ മറുകുള്ള ഒരു സുന്ദരൻ.

കുഞ്ഞിനെ മുലയൂട്ടാനോ ഒന്നും ലാലിക്കാനോ അവൾ തയ്യാറായില്ല തന്റെ ജീവിതം തകർത്ത സാത്താന്റെ കുഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ വിലപിച്ചു. പേറ്റുനോവ്മാറും മുമ്പ് ആ ചോരക്കുഞ്ഞിനെയും കൈയിലേക്ക് കൂട്ടുകാരിയുടെ കാറിൽ അവള് നഗരം കറങ്ങി.ആ ചോരകുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഇടം തിരയുകയായിരുന്നു അവള് അവസാനം ഒരു അനാഥാലയത്തിനു മുന്നിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പിൽ ആ കുഞ്ഞി വിശന്നു കരഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും.

അവൾ തയ്യാറായില്ല കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നാട്ടിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി അന്ന് അനാഥാലയത്തിന് മുന്നിൽ ഉപേക്ഷിച്ച തന്റെ കുഞ്ഞിനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ഉൽക്കണ്ട പെട്ടില്ല മറിച്ച് ആ പ്രസവത്തോടെ മാറ്റ് കുറഞ്ഞുപോയ തന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ഓർത്താണ് അവൾ ആശങ്കപ്പെട്ടത്. വീട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയ മറ്റൊരു ഡോക്ടറുടെ മുന്നിൽ യാതൊരു.

മടിയും കൂടാതെ അവളെ തലകുനിച്ചു നല്ലവൻ ആയിരുന്നു എല്ലാം മറന്ന് അയാൾ അവളെ സ്നേഹിച്ചു ഒരിക്കൽപോലും പഴയ കാര്യങ്ങൾ അവളെ അലട്ടി ഇല്ല. ആ ദാമ്പത്യത്തിൽ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറന്നു രണ്ടാളും ഒരു പെണ്ണും ഡോക്ടർ അച്ഛന്റെയും ഡോക്ടർ അമ്മയുടെയും പൊന്നോമകളായി ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.