ഈ പാവപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരിയെ അപമാനിച്ച സഹപാഠിക്ക് ലഭിച്ചത്..

എടി അലീന അപ്പൻ അല്ലേ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരുന്നു പഠന ഇന്നും ഞാൻ കൊടുത്തു രണ്ടു രൂപ ഒരു ഗതി പരിഗതി ഇല്ലാത്തതിനോട് ഒന്ന് കാണിക്കാനാ അത്ര കഠിന ഹൃദയമൊന്നുമല്ലാട്ടോ ഞാൻ.മുന്നിലേക്ക് ചേലിൽ മുറിച്ചിട്ട് ചെവിക്ക് പിന്നിലേക്ക് പിടിച്ചുവച്ച് നിന്നെ അത് പറയുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരികൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ലീന വല്ലാതെ ചൂളിപ്പോയിരുന്നു.തന്നെ അപമാനിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നോക്കിയിരിക്കുക ആ കുട്ടി ഇന്നത്തെ തന്റെ അപ്പന്റെ പേരിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കണം.

എന്നുള്ള പെൺമനസ് അലമുറയിട്ടിട്ടും അവൾ സമ്മേളനം പാലിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞതിൽ ഒരുതരത്തിൽ എന്താ തെറ്റ്? ഒരായിരം തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തുള്ള കവലയിലും ബസ്റ്റോപ്പിൽ ഒന്ന് പോയിരുന്നു എന്നെ നാണം കെടുത്തല്ലേ അപ്പ എന്ന്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരന്റെ ഒരു അന്തം കുന്തം ഇല്ലാത്ത മറുപടിയുണ്ട് ചില സാഹിത്യകാരൻ പോലെ അതിങ്ങനെയാണ് സംഗീത ദൈവം ചിലപ്പോൾ ചെളിയിലേക്ക് തുറന്നു.

വിടും അതുമല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തേക്ക് ആകാശത്തേക്ക് പറക്കുന്ന സംഗീതത്തെ കിട്ടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ആരായാലും ആരാധിക്കപ്പെടും.ചെറിയിൽ നിന്ന് സംഗീതം കിട്ടുന്നവരെ കവലയിൽ ഇരുന്നു പാടുന്ന അപ്പനെ പണ്ട് എങ്ങോ പുഞ്ച വരമ്പത്ത് നിന്ന് ഈ മുതലിനെ ചെളിയിലായാലും ആകാശത്തായാലും സംഗീതം അന്നം മുടക്കില്ല അതാണ് ശാസ്ത്രം.

അല്ല ഈ അപ്പന്റെ ഉറച്ചു വിശ്വാസം നിനക്ക് വിശ്വാസമില്ലെന്നാണെങ്കിൽ അടുപ്പത്ത് പോയി എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കും തിള പൊന്തുന്ന കഞ്ഞിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പന്റെ തീരെയാണ് ശരിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു.വിശപ്പിനേക്കാൾ വലിയ ചോദ്യമോ അന്നത്തേക്കാൾ വലിയ ഉത്തരമോ ഈ മണ്ണിൽ ഇന്നോളം ഇല്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.