തടിയും വയറും കുറയ്ക്കുവാൻ ഈ രണ്ടു പൊടികൾ മാത്രം മതി

അമിതവണ്ണവും വയറും എല്ലാം പലവിധത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ മോശമായി ബാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇതിന് പരിഹാരം തേടി അത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരോഗ്യത്തിനു വില്ലനാകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പല അവസ്ഥകളും പരിഹാരം കാണുവാൻ പ്രകൃതിദത്തമായ വഴികൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ പാർശ്വഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിട്ടുവേണം വഴികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന്.

പ്രായമായവരെ കാൾ ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അമിതവണ്ണം കുടവയറും എല്ലാം പ്രശ്നത്തിൽ ആകുന്നത്. ഇതിൽ ആണ് ഇവരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ പോലും ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൃത്യമായ ഡയറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ ഇല്ലാതാവുന്നതാണ്. വ്യായാമം ഡയറ്റും എല്ലാം കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്താൽ അത് അമിതവണ്ണം തടിയും എന്ന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഇത് പിന്തുടർന്ന് അവർക്ക് അമിതവണ്ണവും തടിയും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന കാര്യം ഇനി മനസ്സിലാക്കണം.

അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി ഇത് പിന്തുടരുന്നവർക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നോക്കാം ഈ ഡയറ്റ് എങ്ങനെ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിനുവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആണ് എന്ന് അറിയാം. ഈ രണ്ടു പൊടികൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു കുടിച്ചാൽ ഒരാഴ്ചയിൽ കൊഴുപ്പു കുറച്ച് ചെറുപ്പമായി സ്ലിം ആവും. തടി കൂടി കഴിഞ്ഞു തുറക്കുന്നത് വളരെ പാടുള്ള കാര്യമാണ്.

ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് കൂടുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോളിനെ അളവ് വർധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വണ്ണമുള്ളവർക്ക് ഹാർട്ടറ്റാക്ക് വരുവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ രണ്ട് പൊടികൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കൊഴുപ്പുകൾ കത്തിച്ചുകളഞ്ഞു വണ്ണം വളരെവേഗം കുറയ്ക്കുന്നു. രക്തത്തിലുള്ള ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു.