സ്വന്തം അമ്മയുടെ ശബ്ദം യന്ത്രത്തിലെ സഹായത്തോടെ കേട്ട് കുഞ്ഞിൻറെ അവസ്ഥ കണ്ടോ?

തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പൂർണ ആരോഗ്യവാൻമാരും ആയിരിക്കണം എന്നത് എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരുടെയും ആഗ്രഹമാണ്. എന്നാൽ ചില കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വൈകല്യത്തെ ആണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ദൈവം ആ വൈകല്യത്തെ മറികടക്കാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും കഴിവ് കൊടുക്കും എങ്കിലും മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ എന്നും അതൊരു വിഷമമായി നിലനിൽക്കും. പലതരത്തിലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ള കുട്ടികൾ ആയിരിക്കും ജനിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില വൈകല്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ചികിത്സകൾ കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ഒരു സാധിക്കും.

ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കേൾവിശക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ജന്മനാ കുഞ്ഞിന് കേൾവി ശക്തി ഇല്ല അങ്ങനെ കുഞ്ഞിന് കേൾക്കാൻ ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടെ എന്ത്രം ഘടിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യമായി സ്വന്തം അമ്മയുടെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ സങ്കടം കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞു വിതുമ്പി. അമ്മയ്ക്കും അത് കണ്ടു നിൽക്കാനായില്ല.

സ്വന്തം അമ്മയുടെ ശബ്ദം ആദ്യമായി കേട്ടു സന്തോഷവും സങ്കടവും അടക്കാൻ കഴിയാതെ ആ കുഞ്ഞും അമ്മയും വിതുമ്പിയപ്പോൾ കണ്ടുനിന്ന ഡോക്ടർമാരുടെയും കണ്ണുനിറഞ്ഞു. മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടത് കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളാണ്. ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ ഉണ്ടായതുപോലെ സങ്കടവും സന്തോഷവും.

തന്നെയാണെന്ന് വകുപ്പും ഉണ്ടായതെന്ന് വീഡിയോ കണ്ടവർ പറയുന്നു. കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖം താൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് അമ്മ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. വളരെ വികാരനിർഭരമായ വീഡിയോ കാണുന്നതിനായി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.