സർപ്രൈസ് ആയി വീട്ടിൽ എത്തിയതാണ് എന്നാൽ ഭാര്യ തിരിച്ച് സർപ്രൈസ് നൽകി.

വൈഫിന് ഒരു സർപ്രൈസ് നൽകണം എന്ന് കരുതിയാണ് ഗൾഫിൽനിന്നും ഇത്തവണ പറയാതെ വന്നത്. എന്നാൽ അത് ശരിക്കും എട്ടിന്റെ പണി ആയി പോയി. അവൾ വാതിൽ പൂട്ടി എങ്ങും പോയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഗൾഫുകാരനും പുറത്താണല്ലോ. അവളൊന്നു വിളിക്കാം എന്നു കരുതിയാൽ അതും നടപ്പില്ല ഗൾഫിൽ ഇവിടെ മൗനവ്രതം എടുത്തുകളയും യാത്രാ ക്ഷീണവും വിശപ്പും ശരിക്കും തളർത്തുന്നുണ്ട് . യൂട്യൂബിൽ സർപ്രൈസ് സ്റ്റീൽ കണ്ട് ഹരം കേറി ചെയ്തുപോയതാണ് പൊന്നോ.

വട്ടം കണ്ടാലും ഈ പണിക്ക് നമ്മളിൽ സമയം സന്ധ്യ എടുത്തു എന്നാലും അവൾ എവിടെ പോയെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മതിലിനു മുകളിൽ ഒരു തല പൊന്തി അടുത്ത വീട്ടിലെ വീരാൻ കുട്ടിക്ക് ആണോ ഇത് എപ്പോ എത്തി കുറച്ചു നേരമായി ബീരാനിക്ക. എനിക്ക് പോലെയുണ്ട് അകത്തു കയറിയില്ല അതെങ്ങനെ അവൾ വീടുപൂട്ടി നാടുവിടുക അത് പണിയാവും നീ അവളോട് എന്ന വിഷയം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഞാൻ എങ്ങും തൊടാതെ മൂളി.

വെറുതെ എന്തിനാ താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻ തന്നെ വീണു എന്ന് പറയുന്നത്.പക്ഷേ ആ കളവ് പണിയായി വലിയ പണി എന്റെ മുള ലിനെ ബീരാനിക്ക തിരിച്ചു അമർത്തി മൂളി പിന്നെ മൈലാഞ്ചി ചുവപ്പിച്ച തലനരച്ച സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് നോക്കി നീട്ടിവിളിച്ചു ഐഷാ നീ ആ ഫോണിൽ എടുക്ക് ഐഷു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..