സാധാരണ തലവേദനയിൽ നിന്ന് മൈ ഗ്രീൻ തലവേദന എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഇതിൻറെ പ്രതിവിധി എന്തെല്ലാം ആണ്

നാം വളരെ സാധാരണയായി കാണുന്നതും നിസ്സാരമായി എടുക്കുന്നതും ആയ ഒന്നാണ് തലവേദന. എന്നാൽ അതിൻറെ കാഠിന്യം വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ മൈഗ്രൈൻ എന്നുള്ളത് തലവേദനയുടെ ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റം ഉള്ള അവസ്ഥ ആണ്. എന്താണ് മൈഗ്രൈൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് പരിഹരിക്കാം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ. എങ്ങനെയാണ് മറ്റു തലവേദനകളിൽ നിന്നും മൈഗ്രേൻ തലവേദനയും വേർതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. പലതരം തലവേദനകൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ടെൻഷൻ ഹെഡ് എയ്ക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഫോർഹെഡ് ലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെൻഷൻ ഹെഡ് ആയിരിക്കും. കണ്ണിൻറെ ഉൾഭാഗത്ത് ആണ് തലവേദന വരുന്നത് എങ്കിൽ അത് ക്ലസ്റ്റർ ഹെഡ് ഐക് ആണ്. അതും അല്ലാതെ പല രോഗികളും പറയാറുണ്ട് താടി എൽ ലിൻറെ അവിടെ ഭയങ്കര വേദനയാണ്. അമർത്തുന്ന സമയത്തേക്ക് നല്ല വേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് എന്ന് രോഗികൾ പറയാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ കോമൺ ആയി പറയുന്ന സൈനസൈറ്റിസ് ആണ്. മൈഗ്രെയിൻ എന്ന തലവേദന എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.

പൊതുവേ വൺസൈഡ് തലവേദന ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ തലയുടെ നേർപകുതി ഇൽ ആണ് മൈഗ്രേൻ എന്നുപറയുന്ന തലവേദന കണ്ടുവരാറുള്ളത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ അതിൻറെ കൂടെ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ചെറുതായി ഓക്കാനിക്കാൻ വരുക ചർദ്ദിക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുക. കണ്ണിൽ ലൈറ്റ് മങ്ങുന്ന പോലുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാവുക അതും അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ഭയങ്കരമായ.

കുത്തുന്ന തലവേദന എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇതിൻറെ കോമൺ ആയി കണ്ടുവരാറുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.