രൂപവും ജോലിയും കണ്ടു ഒരാളെ വിലയിരുത്തരുത് അതിനെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഈ സംഭവം…

രൂപവും ജോലിയും കണ്ട് ഒരാളെ വിലയിരുത്തരുത് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ചിലരാകട്ടെ മാന്യമായ വേഷം ധരിച്ച് ഉള്ളിൽ മോശം സ്വഭാവം ഉള്ളവരായിരിക്കും എന്നാൽ മറ്റുചിലർ പുറമേ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മാന്യമായി തോന്നില്ല എങ്കിലും ഉള്ളിൽ നല്ല മനസ്സുള്ളവർ ആയിരിക്കും. അതിനു ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് sushin എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ. പലർക്കും മാതൃക ആക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല മനസ്സിന് ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം. ബാംഗ്ലൂരിൽ അതേയ് പൂരം എന്ന സ്ഥലത്ത് അമ്മയ്ക്കും സഹോദരിയുമായി താമസമാക്കിയ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയാണ് sushin എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ.

വീടിനടുത്ത് തന്നെ പാനി പൂരി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കടയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ സ്കൂൾവിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി സൈക്കിളിനെ മുന്നിൽ ബാഗ് വെച്ച് തള്ളി കൊണ്ടുപോകുന്നത് sushin കാണാനിടയായി. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ സൈക്കിളിൽ പോകുന്നതും പെൺകുട്ടി സൈക്കിൾ തള്ളി കൊണ്ടു പോകുന്നതും കണ്ടാകണം അദ്ദേഹം ആ പെൺകുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിച്ചത്.

പെൺകുട്ടിയുടെ ഡ്രസ്സ് കീറി ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കാണാനിടയായി സൈക്കിളിൽ വീണതോ മറ്റോ ആണോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. ഉടൻതന്നെ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അല്പം സമയം അവിടെ നിൽക്കു എന്ന പെൺകുട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ എന്തോ പരിഭ്രമിച്ചു കൊണ്ട് കുട്ടി നിന്നു ഉടൻതന്നെ അദ്ദേഹം തന്റെ സഹോദരിയെ വിളിച്ചു ജാക്കറ്റ് എടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.