പ്രമേഹരോഗികൾ കാപ്പി കുടിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ

പ്രമേഹ രോഗികളായ സ്ത്രീകൾ ചായയും കാപ്പിയും പതിവാക്കിയാൽ മരണസാധ്യത കുറയ്ക്കാമെന്ന് പഠനം. ലോകത്തിലെ മുതിർന്നവരിൽ 80 ശതമാനത്തിലധികവും ദിവസവും ചായയോ കാപ്പിയോ കുടിക്കുന്നവരാണ്. ദിവസവും ശരാശരി 100 മില്ലിഗ്രാം മുതൽ 300 മില്ലിഗ്രാം വരെയാണ് കാപ്പിയുടെ ഉപയോഗം. പ്രായം രാജ്യം ഇവ അനുസരിച്ച് ഇവയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരാം. കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് നിരവധി പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രമേഹ രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഫീൻ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെ പറ്റി ഗവേഷകർക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു.

1999 മുതൽ 2010 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പ്രമേഹരോഗികളായ 3000 പുരുഷന്മാരിൽ ആണ് പഠനം നടത്തിയത്. കഫീൻ ഉപയോഗവും മരണനിരക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരിശോധിച്ചു. കാപ്പി ചായ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇവയിൽനിന്നും കഫി എത്ര ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്ന പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പതിനൊന്നു വർഷം നീണ്ട പഠനത്തിനിടയിൽ 618 പേർ മരണമടഞ്ഞു. പ്രമേഹരോഗികളായ സ്ത്രീകളിൽ കഫി ഒട്ടും ഉപയോഗിക്കാത്ത അവരെ അപേക്ഷിച്ച് ദിവസവും 100 ഗ്രാം കഫീൻ അതായത്.

ദിവസവും ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കുടിക്കുന്നവർക്ക് മരണസാധ്യത 51 ശതമാനം കുറവാണെന്ന് കണ്ടു. എന്നാൽ പ്രമേഹരോഗികളായ പുരുഷന്മാരിൽ കഫീൻ ഉപയോഗം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ചായയിൽ നിന്നോ കാപ്പിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കഫീൻ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ അർബുദം മൂലമുള്ള മരണനിരക്ക് കുറയുന്നതായി കണ്ടു. പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വരെ ചായയുടെ ഉപയോഗം അനുസരിച്ച് ഒട്ടും ചായ കുടിക്കാത്തത് കുറച്ചു മാത്രം.

ഉപയോഗിക്കുന്നവർ മിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ എന്നിങ്ങനെ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരുകൈ വീഡിയോ കാണുക. NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.