പാമ്പിനെ വളർത്തിയ യുവാവിനെ ലഭിച്ച പണി കണ്ടോ..

ഒരാൾ ഒരു പെരുമ്പാമ്പിനെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ തുടങ്ങി. ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച അയാളോടൊപ്പം എപ്പോഴും ആ പാമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത്രയ്ക്ക് അടുപ്പവും സ്നേഹവും ആയിരുന്നു പാമ്പും അയാളും തമ്മിൽ. കാലം കുറേ കഴിഞ്ഞു പാമ്പ് വളർന്നു മുഴുത്ത ഒരു പെരുമ്പാമ്പ് ആയി. അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ പാമ്പിനെ മൂന്നാല് ദിവസമായി ഒരു ഉഷാർ ഇല്ലായ്മ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ ചുരുണ്ടു കിടക്കും. ആകെ വിഷമമായി ഇത് ചത്തു പോകുമോ എന്ന ഭയം അയാൾ അതിനെ മൃഗ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോയി.

ഡോക്ടർ പാമ്പിനെ പരിശോധിച്ചിട്ട് അയാളോട് ചോദിച്ചു എത്ര ദിവസമായി പാമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മൂന്നാല് ദിവസമായി അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കിടക്കാറുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു കിടക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് പാമ്പ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു കിടക്കുന്നത് അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു നീളത്തിലാണ് പാമ്പ് എന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുക. അയാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ പാമ്പിന് ഒരു അസുഖവും ഇല്ല.

ഇത് നിങ്ങളെ വിഴുങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നു കിടന്നു നിങ്ങളുടെ നീളം അളക്കുകയാണ്. പട്ടിണി കിടന്ന് ഇരപിടിക്കാൻ ശരീരത്തെ ഒരുക്കുകയാണ് എത്രയും വേഗം ഇതിന് ഉപേക്ഷിക്കുക. ഈ കഥയിൽ മറ്റൊരു ഗുണപാഠം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. കൂടെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ അർഹത ഉള്ളതിനെ മാത്രമേ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കാവൂ.

കൂടെയുള്ളവർ എന്നെങ്കിലും അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം നമ്മളോട് കാണിക്കും. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മെ പാടേ വിഴുങ്ങുന്നതാകും ആകും. അതുകൊണ്ട് കൂടെ കൂട്ടുന്നവരെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു തെരഞ്ഞെടുത്ത കൊണ്ടുനടക്കുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.