പൂക്കളും പച്ചക്കറികളും കുലംകുത്തി ഉണ്ടാകാൻ ഈ മാജിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ..

പച്ചക്കറി പോലെതന്നെ പൂച്ചെടികളും എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഒത്തിരി ചെടിയിൽ എങ്കിലും ഉള്ള ചെടിയിൽ ധാരാളം പൂക്കൾ ഉണ്ടായി കാണുന്നത് എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയും നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു മാജിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നതിന് ധാരാളം പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഉലുവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മാജിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ആണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഇത് മാത്രം.

തയ്യാറാക്കിയാൽ പോരാൻ അതിനുമുമ്പ് ചെടികളിൽ കുറച്ചു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.  ചെടി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കമ്പ് നാട്ടി അതിനെ ബലം കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. താൽക്കാലിക മുളകിന് നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയി വടികുത്തി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ചെടികൾക്കും വടികുത്തി കൊടുക്കണം. പൂക്കൾ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അതിൽ ഞെട്ടി ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തു കളയുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

But only if it doesn’t come back to dust, its growth will be there. In order to make flowers and many knees, you need to take a leaf from the flower and then cut it and spray this magical fertility lyser on the area. Now let’s see how to prepare a magical fort lyser with onions and tea. This medical forta lyzer is not only good for cats but also for vegetables. Because in ulua, potassium calcium magnesium iron phosphorus sodium singh is all abundant.

NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡി പല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികരിക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.