പെയിൻറിങ് ജോലിക്കാരനായ സാധാരണക്കാരൻ മകൾക്ക് നൽകിയ ബർത്ത് ഡേ സമ്മാനം കണ്ടു ഞെട്ടി.

ചായം പൂശുന്നവനെ ചായങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത നൊമ്പരങ്ങൾ. ഇരുട്ടിന് കനം കൂടി വരുന്നു വഴിവക്കില് ദീപങ്ങൾ ചില പേർ നടന്നുകഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളത് കാലപ്പഴക്കത്താൽ മങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൊച്ചിയുടെ ഗോദാൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെളിച്ചം കാണാം വാതിലിനു പിറകിൽ മുറ്റിനിൽക്കുന്ന കാലടി ശബ്ദങ്ങളായി കാതോർത്തു 6 കണ്ണുകൾ വഴിയിലേക്ക് നോക്കി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാകും. നേരം പുലരും മുമ്പേ വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്.

ഇറങ്ങാൻ നേരം മകൾ എഴുന്നേറ്റില്ല. പാവം എന്റെ വരവും കാത്തിരുന്നു മുഷിഞ്ഞ് ഉണ്ടാവും. ഉച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമിപ്പിച്ചത് ആണ്, അവളുടെ ബർത്ത് ഡേ ഇന്നാണ് എന്നും. അവൾക്ക് ഡ്രസ്സും കേക്ക് വാങ്ങണമെന്നും കുട്ടി ലിന്റെ വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നുതന്നെ തീർക്കേണ്ടത് വന്നു. സമയം വൈകിയാലും ഇന്ന് പണിക്കൂലി മൊത്തം കിട്ടുമെന്നും അവൾക്ക് കേക്കും സമ്മാനം വാങ്ങാമെന്നു കരുതി. വർദ്ധിപ്പിച്ചതിനെതിരെ ഉടമസ്ഥനെ നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾ ടൗണിൽ പോയിരിക്കുന്നു.

അല്ലെങ്കിലും കുടിയിൽ വർക്കാണെങ്കിൽ സ്ഥിരമാണ് ഉടമസ്ഥനെ കീശ കാലിയാക്കുന്ന സമയത്താണ് വീടിന്റെ പെയിന്റിങ് പണി തീരുക. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വരുന്നവരും പോകുന്നവരും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ഭാഗം ആക്കേണ്ട വരുന്ന പെയിന്റിങ് ജോലിക്കാരൻ ആകും. വീട് മനോഹരമായി മാറണമെങ്കിൽ പെയിൻറിങ് പണിക്കാരനെ ഒരായിരം വിയർപ്പുതുള്ളികൾ ഇറ്റി വീഴുകയും വേണം.

എന്നാൽ പഴി കേട്ടാലും കൂലി ബാക്കിവെക്കും പെയിൻറ് പണിക്കാർക്ക് മാത്രമാകും. ഫോൺ ചെയ്തു ചിന്തകൾ കാട് കയറി പോയി ,പണി കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങാൻ നേരം ഉടമസ്ഥനെ വിളിച്ചു നോക്കി. ഇപ്പോഴത്തെ വേഗം വരാം എന്ന് പറഞ്ഞതിനാൽ കാത്തിരുന്നു. കൂലി കിട്ടാതെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല, കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോയിക്കഴിഞ്ഞു. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.