പരിഹസിച്ചവർക്ക് മുന്നിൽ തല ഉയർത്തി നിന്ന് ഈ സ്ലീപ്പർ ഇന്ന് ആരാണെന്നറിയാമോ

ചില ജീവിതങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയ പ്രചോദനം ആകാറുണ്ട് . ജീവിതത്തിലേക്ക് ആശുപത്രികളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം കരുത്തോടെ താരം ചെയ്യുന്നവർ . ജീവിത വിജയം നേടുന്നവർ എല്ലാം അതിൽ പെടും . അതിൽ ഒരാളാണ് ആശാ കണ്ടാടി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലെ തൂപ്പുകാരി ആയിരുന്നു ആശ അടുത്തിടെ രാജസ്ഥാൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പരീക്ഷ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു .

ഒരു ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ആകണമെന്ന് ആശ എപ്പോഴും സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു . എങ്കിലും പ്രായപരിധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ അവർക്ക് പരീക്ഷയെഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല . പ്രണയിച്ചാൽ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ആവാം 1997ലാണ് ആശയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് . എന്നാൽ അത് പരാജയമായിരുന്നു . ഇതുപ്രകാരം അവൾ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ആയിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു ആശയുടെ മുഴുവൻ സംഭവങ്ങൾ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

She was divorced eight years ago. Then he raised two children and completed his degree. Asha is appearing for the civil service examination in 2018. But the result was delayed following The Covid19. At that time, he left no other way to work as a municipal corporation sweeper. They lived on the income they earned. With this 13 result, her hard work paid off.

even as a divorced woman and a sweeper, she was constantly ridiculed by society. But Asha turned it into an inspiration for her. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.