മുഖം പളപള തിളങ്ങും ഇത് മൂന്നു ദിവസം ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട്..

മുഖം എടുക്കുന്നതിനായി പല പരിപാടികളും ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. എന്നാൽ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെയില്ലാത്ത ഒരു റെമഡി ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. കോഫി പൗഡർ- കോഫി പൗഡർ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി തേക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടും വിധം മുഖം വെളുക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അടിപൊളി മിനി ഫേഷ്യലാണ് ഇത്.

ഇത് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒന്നാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണമോ പാർട്ടിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇത് തേച്ചിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ സമയമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മിനി ഫേഷ്യൽ ചെയ്താൽ വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും. ഇത് സമയം ലഭിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

It’s two steps. The first step is scribeing and it can be done with coffee powder and let’s see how it is prepared. Mix half a teaspoon of coffee powder with half a teaspoon of sugar, half a teaspoon of olive oil and mix well. It helps to remove dead cells in the face. A coffee powder added to it will always help in keeping blood circulation fresh on our faces.

As soon as dead cells start going, the face begins to thremit. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.