ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പരുന്ത് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കണ്ടാലാരും ഞെട്ടും.

പരുന്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ച അപ്പോൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പരുന്ത് പറന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നോക്കൂ. പരുന്ത് അതിമനോഹരമായ ഒരു പക്ഷിയാണ്. അവരുടെ ആകർഷണീയമായ ഭംഗികൊണ്ട് മാത്രമല്ല എന്ന അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും അവിശ്വസനീയമായ കവർച്ചക്കാരെ കഴിവുകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റു ഘടകങ്ങളാണ്. ഈ പക്ഷി മുഴുവൻ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടേയും ചിഹ്നങ്ങൾ, ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങൾ, നാണയങ്ങൾ, കലാരൂപങ്ങൾ, എന്നിവയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല.

പക്ഷിയുടെ യാത്രകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടെത്തൽ പല ആളുകളുടെയും ജിജ്ഞാസയാണ് ഉണർത്തിയത്. ജിസാൻ മേഖലയിൽനിന്നുള്ള പ്രകാശൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു യുവാവ് സൗദി അറേബ്യയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന വഴിയും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്തി. ഒരു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട പരുന്തിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു ട്രാക്കിംഗ് ഉപകരണം ചുറ്റിയ നിലയിൽ കണ്ടു.

അടുത്തുള്ള പരിശോധന ഉപകരണത്തിൽ ഉടമയുടെ ഈമെയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. പിന്നീട് ഈ ജിപിഎസ് കസാക്കിസ്ഥാൻ ഒന്നും ലഭിച്ചതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഈ ട്രാക്കിംഗ് ഡിവൈസ് പരുന്ത് സഞ്ചരിച്ച എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. ഗവേഷകർ മുൻപായി ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു. 20 പേരുകളിൽ ജിപിഎസ് ബന്ധിക്കുകയും ഒരുവർഷം അവർ സന്ദർശിച്ച ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

ഈ പക്ഷികൾ പല രാജ്യങ്ങളുടേയും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇത് കടൽപ്പാത കളിൽ നിന്നും തീർത്തും വിട്ടുനിന്നു. ഈ പരുന്ത് ഒരുവർഷംകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ച വഴികൾ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭൂപടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കഴുകൻ മധ്യഭാഗത്തെ പല രാജ്യങ്ങളും അതിർത്തി കടന്നു എന്നാൽ കാസ്പിയൻ ചെങ്കടൽ എന്നിവ ഒഴിവാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കാര്യം ഉറപ്പില്ല. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.