ഒരു നായയുടെ ദുരിതം കണ്ട് മറ്റൊരു നായ ചെയ്തത് കണ്ടാൽ ആരും ഞെട്ടി പോകും.

കഴുത്തിൽ ബെൽറ്റ് മുറുകിയതിനെ തുടർന്ന് വേദന സഹിച്ച് പരക്കംപായുന്ന നായയെ സഹായിക്കാൻ മറ്റൊരു തെരുവുനായ ശ്രമിക്കുന്നു. ചെറുപ്രായത്തിൽ ഇട്ട ബെൽറ്റ് വലുതായപ്പോൾ മുറുകിയതോടെ അത് വലിയ മുറിവായി പിന്നീട് വ്രണവും കോട്ടയം തിരുവല്ലത്ത് സമീപമാണ് ചങ്ങാതിമാരുടെ ഈ സ്നേഹപ്രകടനം. ഏറെ നാളുകളായി.

നായ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട് ബെൽറ്റ് കുരുക്കഴിക്കാൻ നാട്ടുകാർ എത്തുമ്പോൾ നായ ഓടി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വ്രണത്തിന്റെ വേദനയിൽ കരഞ്ഞ് പരക്കംപായുന്ന ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആണ് ഒപ്പമുള്ള നായയുടെ ശ്രമം. സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെട്ട നായയുടെ ദുരിതത്തിന് പരിഹാരം കാണും എന്നാണ് എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതീക്ഷ.

If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.