ഒരിക്കലും വളർത്തുമൃഗങ്ങളോട് ഇത്തരത്തിൽ കാണിക്കരുത്.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ അമ്മമാർ. നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മുടെ കൂടെ അമ്മയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ ധൈര്യം തന്നെയാണ്. മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും അവരുടെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ അത്ര തന്നെയാണ് അവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. പൊതു ബിഗ് ബോൾ തെരുവിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കണ്ടു അതിനെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക്.

മാറ്റാൻ ചെന്ന് ആളുകൾ കണ്ട കാഴ്ച ആ ബിഗ് ബോൾ പ്രസവിച്ച ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നതാണ്. അത് കുറച്ചുദിവസമായി അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും എന്താണ് അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറ്റിയതെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ആളുകളെ അത് കടിച്ചു വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ഒരു വീട്ടിലേക്കോടി പുറകെ ചെന്നവരെ ആ വീട്ടിൽ ഉടമസ്ഥനോട് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി ആ നായയെ അവർ വളർത്തിയതാണ്. പ്രസവശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഈ പാവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

ഈ നായയെ സ്വീകരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അവയെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അയാൾ കേട്ടില്ല. അങ്ങനെ അവർ ആ അമ്മ നായയുമായി മടങ്ങി. പിന്നീട് അവർ വെറുതെയിരുന്നില്ല അവർ കംപ്ലൈൻറ് കൊടുത്ത ഉടനെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വേണ്ട കൊണ്ടു പോയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഉടമസ്ഥൻ. അങ്ങനെ ആ അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളും കണ്ടുമുട്ടുന്ന നിമിഷം വളരെയധികം വികാരനിർഭരമായി. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.