ഒരിക്കലും ഉറുമ്പുകളെ നിസ്സാരമായി കാണരുത് അവർ തീർത്ത കൊട്ടാരം കണ്ടാൽ ആരും അതിശയിച്ചു പോകും.

ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം വൈറലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭൂമിക്കടിയിൽ ഉറുമ്പുകൾ ഒരുക്കിയ കൊട്ടാരം ബന്ധം വളരെ മനോഹരമായി ഉറുമ്പുകൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നിസ്സാരമായി കരുതുന്നവർ ആയിരിക്കും ഉറുമ്പുകൾ എന്നാൽ അംഗബലം ആണ് അവരുടെ കരുത്ത് അവർ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടാൽ വളരെയധികം എല്ലാവരും ഞെട്ടി പോകും. ഉറുമ്പുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു ഗവേഷകസംഘം ഇത്.

കണ്ടെത്താൻ ഇടയായത് ഉറുമ്പുകൾ കൂട്ടംകൂടി താമസിക്കുന്ന ഒരു മണിക്കൂറാണ് ആദ്യം കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മൺകൂനകൾ വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു കാണും എന്നാൽ അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാതൃ ലോകം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആരും കരുതിക്കാണില്ല ഈ കാഴ്ച എല്ലാവരെയും വളരെയധികം വിസ്മയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ഈ പ്രവർത്തി കണ്ട് എല്ലാവരും വളരെയധികം ചിന്തിച്ചു പോകുന്നവർ ആയിരിക്കും ഉറുമ്പുകൾ ഇത്രമാത്രം ചിന്തിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് വരെ നമ്മൾ അതിശയിച്ചു പോകും.

എന്നാൽ ഉറുമ്പുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം എന്നത് അവർ ഭക്ഷണം നല്ലതുപോലെ ശേഖരിച്ചുവയ്ക്കാൻ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് എന്നതാണ്. വളരെയധികം മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ കൊട്ടാരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മണ്ണിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ചെറിയ മലകൾ പോലെയാണ് ആദ്യം ഇവ കാണപ്പെടുന്നത് ക്കിടയിലെ കൗതുക കാഴ്ചയാണ് എല്ലാവരെയും വളരെയധികം അതിശയിപ്പിച്ച ഇരിക്കുന്നത്.

ഒത്തിരി ഉറുമ്പുകളുടെ വർഷങ്ങളോളം ഉള്ള ഒരു പരിശ്രമം തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഓരോ മൺകൂനകൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ചില മണിക്കൂറുകൾക്കു മുകളിൽ ഗോളാകൃതിയിൽ എന്തു കൊണ്ട് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നത്തിൽപോലും ഉറുമ്പുകൾ കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ നിർമ്മിതി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.