ഈ ഒരൊറ്റ വഴി മാത്രം മതി ചുമയെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ

കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം കൊണ്ടു അല്ലാതെയോ ഒക്കെ ചുമ്മാ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് കഫത്തോട് കൂടിയ ചുമ വരണ്ട ചുമ എന്നീ രണ്ട് രീതിയിൽ ചുമ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ചുമ മാറാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒറ്റമൂലി ആണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ചുമതത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പൊടിക്കാ എന്നിവ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുവാൻ ശരീരം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ചുമ. ചുമയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ പലതാണ് ചുമ്മാ പിടിപെടാൻ പ്രത്യേക.

സമയം ഒന്നും വേണ്ട ചില തരത്തിലുള്ള അലർജി കൊണ്ടും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ടുമൊക്കെ ചുമ വരാം ചുമ വന്നാൽ ഇതിനു പരിഹാരം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട്. ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പെട്ടെന്ന് തന്നെയുള്ള ചുരുങ്ങലാണ് ചുമ ഇത് അന്യപദാർത്ഥങ്ങൾ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളാനായി ശരീരം നടത്തിവരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ തന്നെയാണെന്ന് മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ. അന്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്തുമാവാം സാധാരണയായി പൊടി കഫം എന്നിവയാണ്.

ചുമയുണ്ടാക്കുന്നത്.ചിലപ്പോൾ മറ്റു രോഗങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലോകലക്ഷണമായും ചുമ എത്താറുണ്ട്. നമ്മളിൽ മിക്ക ആളുകളെയും ഏറ്റുമതിയും ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് ചുമ തുടർച്ചയായ ചുമ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ തൊണ്ടയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ഭക്ഷണം ഇറക്കാൻ പോലും പ്രയാസമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം പോലെ തന്നെ അലർജി അല്ലെങ്കിൽ മലിനീകരണം പോലുള്ള മറ്റു കാരണങ്ങൾ മൂലവും ചുമ ഉണ്ടാവാം ദിവസം മുഴുവൻ തുടർച്ചയായും ചുമയ്ക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരു സുഖകരമായ അനുഭവമല്ല എന്നാൽ കഫം അലർജനുകൾ എന്നിവയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് തികച്ചും സാധാരണമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ചുമ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒറ്റമൂലി ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.