നിങ്ങടെ കഴുത്തിൽ വേദനയുണ്ടോ എങ്കിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ….

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെയധികമായി തൈറോയ്ഡ് രോഗം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ അന്തർ ട്രാഫിക്കിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിപ്പം കൂടിയ ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഭംഗം വരുമ്പോൾ ഗ്രന്ഥി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾക്ക് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് തൈറോയ്ഡ് രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. നാളെ രഹിത ഗ്രന്ഥിയായ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ധർമം ഉപാപചയ പ്രക്രിയകളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നതാണ് മുൻപിൽ ചിത്രശലഭത്തെ ആകൃതിയിലാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

തൈറോയ്ഡ് സി ഡ്രൈ അയ്യോ tyrosine ഇനി ഓർമ്മകളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തൈറോയ്ഡ് രോഗം മൂന്നു തരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായും ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡിസം. രണ്ടാമതായി ഹൈപ്പർതൈറോയ്ഡിസം മൂന്നാമതായി ഗോയിറ്റർ തൊണ്ടമുഴ. അതുപോലെതന്നെ അയഡിൻ അഭാവമാണ് രോഗം വരുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നത്. തൈറോയ്ഡിസം തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന te3n ഹോർമോണുകളുടെ അളവ് ഗണ്യമായി കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ്.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക

English Summary :  Hypothyroidism I its deficiency is due to the autoimmune disease hashimoto. Similarly, the main symptoms of hypothyroidism are the inability to tolerate cold, increased weight, muscle pain, loss of appetite, lack of refreshment, and sleepiness during the day. The next overgrowth in the thyroid gland is the throat lump or goitr, which is caused by lack of ID.

NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡിപല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.