നായ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മാത്രം ആക്രമിക്കുന്നത്,എന്നാൽ പിന്നീട് നടന്നത് അറിഞ്ഞാൽ ആദ്യ ആരും ഞെട്ടും.

നായ്ക്കൾ മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ്. സ്നേഹിക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ നായ്ക്കളെ എന്തു ചെയ്യും. നൈജീരിയയിൽ അങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി 2017 അത് സംഭവിച്ചത്. നൈജീരിയ യിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വലിയ കല്യാണം നടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്.ഒരാൾ കല്യാണത്തിന് എത്തിയത് ഒരു നായയും കൊണ്ടാണ ് നായ കല്യാണത്തിനെത്തിയ എല്ലാവരോടും വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെയാണ് പെരുമാറിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കല്യാണത്തിനെത്തിയ ആർക്കും ആനയെ ഭയം തോന്നിയില്ല.

എല്ലാവരും ആനയെ കളിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ആ കല്യാണത്തിന് മനോഹരമായ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി എത്തിയത്. ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടതും നായ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ചാടിവീണു പിന്നീട് വളരെ വേഗത്തിൽ കുരയ്ക്കാനും തുടങ്ങി പെൺകുട്ടിയുടെ വെള്ള വസ്ത്രത്തിൽ കടിച്ചുപിടിച്ച് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ആ നായ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മാത്രം ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത്.

നായയുടെ യജമാനൻ ഓടിയെത്തി . നയമാറ്റം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും എന്നാൽ നായ പെൺകുട്ടിയെ ദൂരേക്ക് കടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. പെട്ടെന്നാണ് അത് സംഭവിച്ചത്, ആ പെൺകുട്ടി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. പെൺകുട്ടി വസ്ത്രത്തിന് അടിയിൽ ബോംബുമായി ആണ് കല്യാണത്തിന് എത്തിയത്. ഇത് ആ നായ മനസ്സിലാക്കിയ സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയും നായയും മരിച്ചു.

ആ നായ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ശ്രമിച്ചത്. പോലീസ് പറഞ്ഞു ആ നായ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപാടുപേർ മരിച്ചേനെ ഇന്നും ആ നായ അവിടുത്തുകാരുടെ ഹീറോ ആണ്. കല്യാണത്തിന് വന്നാൽ എല്ലാവരും ഇന്നും ആനയെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.