മൂലക്കുരുവിനുള്ള നാടൻ ഒറ്റമൂലി

മൂലക്കുരു അഥവാ പൈൽസ് പൊതുവേ ആളുകൾ പുറത്ത് പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. നേരത്തെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പഴകും തോറും കൂടുതൽ ഗുരുതരമാകുന്ന രോഗം. മൂലക്കുരുവിന് കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാത്തത് മുതൽ ഭക്ഷണശീലങ്ങളും വ്യായാമ കുറവും എല്ലാം ഇതിന് കാരണമാകും. വേണ്ട രീതിയിൽ ശോധന ഇല്ലാത്തതാണ് വേറൊരു കാരണം. ഗുദ ഭാഗത്തെ രക്തധമനികൾ വീർത്ത് രക്തം പുറത്തുവരുത്തുന്നതാണ് മൂലക്കുരുവിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയായി പറയാവുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ നാല് ഘട്ടങ്ങളായാണ് മൂലക്കുരു തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചെറിയൊരു തടിപ്പായി മലദ്വാരത്തിന് സമീപം ഇതു വരും. രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ ഇത് മലവിസർജന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. മൂന്നാംഘട്ടത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്തെ തള്ളി കൊടുത്താലേ ഉള്ളിലേക്ക് വലിയു. നാലാം ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തേക്ക് സ്ഥിരമായി ഇത് തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂലക്കുരുവിന് നാടൻ പരിഹാരങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ പൊതുവേ ഇതിന് കൂടുതൽ ദോഷം ആകുന്നതാണ് കണ്ടുവരുന്നത്.

ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ തികച്ചും ഫലപ്രദമായ നാടൻ വൈദ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാകും ഏറെ നല്ലത് ഇതിൽ പലതും നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്നും തൊടിയിൽ നിന്നും നേടാവുന്നത് ഉള്ളൂ. വെളുത്തുള്ളി നല്ലൊരു ഔഷധമാണെന്ന് വേണം പറയാൻ വെളുത്തുള്ളി നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്നത് മൂലക്കുരുവിൽ നിന്നും ആശ്വാസം നൽകും മുരിങ്ങയില നല്ലതാണ്.

ഇതിന് ഫൈബറുകൾ നല്ല ദഹനത്തിന് സഹായിക്കും. നല്ല ശോധനക്കും ഇത് ഏറെ നല്ലതാണ് മുരിങ്ങയില വേവിച്ച് മോരുമായി ചേർത്ത് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ മുരിങ്ങയില തോരൻ ആക്കി മോരും ചേർത്ത് ചോറിനൊപ്പം കഴിച്ചാലും മതിയാകും കൂടുതല് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഈ വീഡിയോ കാണുക.