നല്ല ഉറക്കം ലഭിക്കാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ..

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മിക്ക ആളുകളെയും വളരെയധികം അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം കൂടിയാണ് ഉറക്കമില്ലായ്മ. ഉറക്കമില്ലായ്മ മൂലം ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ദിനംപ്രതി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല ആരോഗ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഉറക്കം എന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദിവസത്തെ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കി നമ്മുടെ ഊർജ്ജത്തെ ഇല്ലാതാകുന്നതിന് ഇതൊരു കാരണമായി തീരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാത്രി നല്ല ഉറക്കം കിട്ടുക എന്നത് നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു സൂചന തന്നെയാണ്.

നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ പ്രവർത്തനം വിഷാദം ഓർമ്മശക്തി പ്രതിരോധ ശേഷി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഉറക്കവുമായി വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്തരം മേഖലകളിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.ഉറുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട് അവൻ മനസ്സിലാക്കി ഇല്ലാതാക്കുക ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറക്കത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കിടപ്പുമുറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വെളിച്ചം തന്നെയാണ്.

രാത്രികാലങ്ങളിൽ കിടപ്പുമുറിയിൽ വെളിച്ചം ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും ഇത് ഉറക്കത്തിന് ഭംഗം വരുന്നതിനും കാരണമായി തീരും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഉറക്കത്തിന് വിളിച്ച് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. അതുപോലെതന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും രാത്രിയിൽ മൊബൈൽഫോൺ വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഇത്തരം മാളുകളിൽ ഉറക്കം എന്നത് തടസ്സം നേരിടുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും.

മൊബൈൽഫോൺ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രകാശം മെലാടോണിൻ ഉൽപ്പാദനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് ഉറക്കത്തെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരമാവധി ഇല്ലാതാക്കുക യാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നതിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.