നടുവേദന കാലിലേക്ക് വരുന്നത്.

ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുതിരയാണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നായിരിക്കും ശരീരവേദനകൾ എന്നത്. ശരീരവേദന ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒത്തിരി ഗാനങ്ങളുടെ മനസ്സിലാക്കി കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് ശരീരവേദനകൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് നടുവിൽ നിന്ന് കാലിലേക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന ഒത്തിരി ആരോഗ്യം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഡിസ്ക് തെറ്റൽ എന്നിങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത്.

അതായത് നടുവിൽ തുടങ്ങിയ കാലിലേക്ക് വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന പല അസുഖങ്ങളുണ്ട്. നടുവിൽ നിന്ന് കാലിലേക്ക് വേദനയുണ്ടാകുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഹെർണിയയിൽ ഡിസ്ക് തെറ്റുന്നത് മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഡിസ്ക്ക് തേയ്മാനം മുതൽ നടുവിന് മാത്രമാണ് വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ disc പുറകിലേക്ക് തള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡിസ്കിന് പുറകിലും നാഡികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും . ഏതു ഭാഗത്തേക്കാണ് ഡിസ്പ്ലേ തള്ളുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തെ കാലിന്റെ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആയിരിക്കും.

നടുവിനു തുടങ്ങിയ കാലിന് വേദനയുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ നടുവേദന ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഹെർണിയ ഡിസ്കിൽ ഡിസ്ക് പുറകോട്ട് തള്ളിയ വേദനയിൽ സാധാരണയായി ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങി സാധിക്കട്ടെ മാത്രം നടക്കുമ്പോൾ വേദന കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്യും. എന്നാൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് അല്പം കുറവ് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് പല രീതിയിൽ ആണ് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അമിത ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ എടുത്തു ഉയർത്തുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഡിസ്ക് തെറ്റുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. വേറെ ചില ആളുകൾക്ക് കാലിൽ വേദന കൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൂടി നടുവിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.