മുറികളും ബാത്ത്റൂമുകൾ എല്ലാം സ്വർണ്ണത്തിൽ അത്യാഡംബര ത്തിന് അവസാനവാക്ക്.

1778 മുറികൾ 287 ബാത്റൂം എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർണത്തിൽ അത്യാഡംബര എന്നു പറയുമ്പോൾ അതിന് അവസാനവാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അതായത് ബ്രോ രാജാവിനെ കൊട്ടാരം ആയിരിക്കും ഇതിലെ അവസാനവാക്ക് . വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടാൽ സത്യത്തിൽ ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞു പോകും എന്നതാണ് വാസ്തവം കാരണം ഇവിടെ കിടപ്പുമുറിയിൽ സ്വീകരണം മുറിയോ എന്ന് വേണ്ട കുളിമുറിയും ടോയ്‌ലറ്റും വരെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർണം കൊണ്ടാണ്. 1788 മുറികൾ 287 പാത്രം എല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർണ്ണത്തിലെ ലോകത്തിലെ.

ഏറ്റവും വലിയ വീട് ബ്രൂണെയിൽ രാജാവിന്റെ വീട് ആണ് ആഡംബര ഭവനങ്ങളുടെ കഥ എത്ര കേട്ടാലും നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വളരെയധികം ആശ്ചര്യമാണ്. എന്നാൽ ബ്രൂണെയിൽ രാജാവ് അസ്ന ബോൾ ഗാനയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടാൽ സത്യത്തിലാരും ഒന്ന് അമ്പരന്നു പോകുന്നതായിരിക്കും ഒരു കുടുംബത്തിലെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച വീടുകൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വീടാണ് ഇത്. 1788 മുറികളാണ് ഈ വീടിന് ഉള്ളത് വീട് എന്ന് പറയുന്നതിലും നല്ലത് കൊട്ടാരം.

എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും. മാത്രമല്ല 110 കാർ ഗ്യാരേജ് കൾ. സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുകൾ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു ഇവിടുത്തെ ആഡംബരങ്ങൾ. 41 ഏക്കറിൽ 2256832 സ്ക്വയർഫീറ്റിൽ ആണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ മതിപ്പുവില ഒന്നേ ദശാംശം നാല് ബില്യൻ ഡോളർ ആണ്. ധോണിയുടെ ധന പ്രതിരോധ വിദേശ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രധാന മന്ത്രി കൂടിയായ രാജാവിനെ അയ്യായിരത്തിലേറെ കാറുകളുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.