മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പരിഹാരം ഇതുതന്നെയാണ്…

നമ്മുടെ മുഖം എത്രയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്താലും, മുഖത്ത് അഴുക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ അമിതമായുണ്ടാകുന്ന എണ്ണമയം മുഖചർമ്മത്തിലെ ദോഷമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് മുഖത്ത് മുഖക്കുരു ബ്ലാക്ഹെഡ്സ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു.ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് അഴുക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെതന്നെ അമിതമായുണ്ടാകുന്ന എണ്ണമയം. നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും.

അതുപോലെ മുഖം നല്ലതുപോലെ ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി രണ്ടേ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു ഫേഷ്യൽ ക്ലീനർ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫേഷ്യൽ ക്ലീനർ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. ഈ ക്ലീനർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്ലാൻ അടുത്ത് വെച്ചതിനുശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ശുദ്ധമായ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Then allow the water to glow well and add two tablespoons of cumin seeds to this water when you hear the gooseberry gone. Then reduce the fire. Now we have to boil the water we’ve taken until it’s a glass of water. When a glass of water is a glass of water, turn off the fire and allow the water to cool. When it cools well, sift the water with sieve. Now we need T-try oil. T tree oil is very good for acne change for people with acne. Similarly, TTree oil has the ability to combat most facial problems. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.