മൃഗങ്ങളിൽ ആയാലും മനുഷ്യരിൽ ആയാലും അമ്മയ്ക്ക് തുല്യം അമ്മ മാത്രം.

ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സാധനം എന്താണ് എന്നറിയാൻ നടത്തിയ സർവ്വേയിൽ കൂടുതലാളുകളും പറഞ്ഞത് മാതൃസ്നേഹം എന്നാണ്. മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങൾക്കും എല്ലാറ്റിനും ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് മാതൃസ്നേഹം. ഇനി നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ നടന്ന ഒരു സംഭവം നോക്കാം 16 ആനകൾ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഉള്ള യാത്രയിൽ ആണ് എവിടേക്കാണ് ഇവരുടെ യാത്ര എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ചവറ ഡിജിറ്റൽ കൂടിയാണ് എല്ലാ ആനക്കൂട്ടങ്ങളും പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ പുതുമ ഒന്നും ഇല്ല.

ചുറ്റും കാട് ആയതുകൊണ്ട് ആനകൾ കാട്ടിൽ കയറി അവർക്ക് വേണ്ട ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കും. ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശല്യവുമില്ല. എന്നാൽ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ ആനക്കൂട്ടം പോയപ്പോൾ നടന്നു ഒരു ആന മാത്രം ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നു. അത് തന്നെ കുത്തുമ്പി കൈകൊണ്ട് മണ്ണിൽ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ഇയാളുടെ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമവാസികൾ ആകെ സംശയത്തിൽ ആയി. മച്ചാന് കൾ പോകുകയും ചെയ്തു ഇത് വളരെയധികം വെപ്രാളത്തിൽ മണ്ണ് കുഴിക്കുന്നു.

എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയാതെ നാട്ടുകാർ ചുറ്റും ഓടിക്കൂടി നിന്നു ആരും അടുത്തേക്ക് പോയ പോകാൻ തയ്യാറായില്ല. 11 മണിക്കൂർ ആയി ഇപ്പോഴും ആന കുടിക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് നോക്കാൻ നാട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചു ആ ആന ആകെ തളർന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമവാസികൾ ആനയുടെ അടുത്ത് കുറച്ചു വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു വച്ചു. ആന വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയത് തക്കത്തിൽ അവർ കുഴിയിലേക്ക് നോക്കി. അവർ ഞെട്ടിപ്പോയി മാസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാന ആ കുഴിയിൽ പെട്ടു കിടക്കുന്നു. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.