മുയൽ പല്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി,എന്നാൽ ഈ കളിയാക്കലുകൾക്ക് ഒടുവിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടും.

നമ്മളിൽ പലരും പലവിധ കളിയാക്കലുകളും ഇരയായിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നിറത്തിന് പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും വൈകല്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇനി ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെങ്കിലും ആളുകൾ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കളിയാക്കാറുണ്ട് .ഈ കളിയാക്കുന്നവർ നമ്മളെ എന്തുമാത്രം വിഷമിപ്പിക്കും എന്നത് പലപ്പോഴും കളിയാക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കാറില്ല. കുറച്ചുനേരത്തേക്ക് തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ കളിയാക്കലുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേദനിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും.

പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കളിയാക്കലുകൾ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മറുപടി. എന്നാൽ കളിയാക്കലുകൾ അതിഥി കടന്നാലോ ? ഇവാൻ ഹിൽസ് എന്ന കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കാം . മുന്നിലെ രണ്ടു പല്ലുകൾ ക്രമാതീതമായി വളർന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വായ് ശരിയായി അടക്കാനോ ശരിയായി സംസാരിക്കാനോ അവനു കഴിഞ്ഞില്ല.

ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു കളിയാക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ. അതിൽ കുട്ടികൾ അവനെ മുയൽ പഠന എന്നും പല പേരുകൾ വിളിച്ചും മതിയാക്കി. മാനസികമായി തളർന്ന അവൻ ഇനി സ്കൂളിൽ പോകില്ല എന്ന് മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു. പാവപ്പെട്ട അവർ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു പല്ല് നേരെയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും.

8300 ഡോളർ പല്ലുകൾ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിവരുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും ഭീമമായ തുക ആ പാവപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി ഇല്ലെങ്കിലും അവനെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം ദുഷ്കരം ആകുമെന്ന് ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ദരിദ്രരായ അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.