മൂർഖൻ പാമ്പും നായ കുട്ടികളും കിണറ്റിൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു, പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് അറിഞ്ഞാൽ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടും…

ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്, കൃഷി ചെയ്താണ് ഗ്രാമത്തിൽ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. ജാസ്മിൻ ദർ എന്ന ഒരു കർഷകൻ ഉണ്ടായ അനുഭവം ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജാസ്മിൻദർ വളർത്തുന്ന രണ്ട് പട്ടി കുട്ടികളെ കാണാതാകുന്നു. കള്ള പട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കണ്ട് ചെന്ന് നാട്ടുകാർ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കിണറ്റിൽ വീണുകിടക്കുന്ന നായ കുട്ടികളെ.

ധാരാളം വെള്ളം ഉള്ള കിണർ ഒരു മൂലയിൽ വെള്ളത്തിൽ വീഴാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നായ്ക്കുട്ടികൾ. അപ്പോളാണ് അവർ അത് കണ്ടത്. നായ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പും ഉണ്ട്. മൂർഖൻ പാമ്പിനെ കടിയേറ്റ് ആ നായ കുട്ടികൾ മരിച്ചത് തന്നെ, മൂർഖനും എങ്ങനെയോ കിണറ്റിൽവീണ തന്നെയാണ്. നായ കുട്ടികളെ ജീവനോടെ ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിലും അവർ ഫയർഫോഴ്സിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.  തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

But being a village, the fire force arrived two days later. They came and saved the pups. Caught the snake. I decided to leave it in the forest. But they were surprised that after two days of being with them, the cobra didn’t do anything to the pups, and that’s when the locals told them what they saw. Not only did the cobra not hurt the puppies, but they also protected the puppies from falling into the water.

The cobra protected the pups as if a mother was protecting the baby. Everyone thought the cobra would kill and eat the children because of hunger. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.