മരം മുറിച്ചപ്പോൾ നടന്ന സംഭവം ആരെയും ഒന്നും ഞെട്ടിച്ചു.

വഴിയരികിൽ നിന്നിരുന്ന മരം മുറിച്ചപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ഏവരെയും വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെതന്നെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയെ മാറിയിരിക്കുന്നു.ഇതേ ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു റോഡരികിലെ മരം മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിനെതിരെ മരം മുറിക്കുന്നതിനു പകുതി മുറിച്ചപ്പോൾ മരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽനിന്ന് വലിയതോതിൽ വെള്ളം ഒലിച്ചു ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം അരമണിക്കൂറിനു മുകളിൽ മരം തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആയി കാണും വലിയ തോതിലുള്ള നീരൊഴുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു.

എല്ലാവരും ആരും കരയുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മരം മുറിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതത്തിന് വിഷമം ആയിട്ടുണ്ട് മരം കരയുന്ന രംഗമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരവധി ആളുകളാണ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം എല്ലാവരെയും വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ചു ഇരിക്കുകയാണ് . മരം മുറിക്കുന്നതിന് ഇടയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് നിരവധി മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റി എങ്കിലും.

ഈ ഒരു മരം മുറിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം മരത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് പ്രവഹിക്കുകയായിരുന്നു. അൽപസമയം നീരൊഴുക്ക് നിൽക്കുക തന്നെയുണ്ടായി. നല്ല ശുദ്ധമായ ജലം ആണ് മരത്തിൻറെ ഉള്ളിൽനിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിരവധി ആളുകൾ ഇത് ഉപ്പയും എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ജനങ്ങളെ വളരെയധികം ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഫേസ്ബുക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വിറയലും നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മരം മുറിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മരത്തിൻറെ വിഷമമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജലപ്രവാഹം ആയി വരുന്നത് എന്നാണ് നിരവധി ആളുകൾ കമൻറ് ആയി നൽകിയിരിക്കുന്നത് .തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.