മനുഷ്യരിൽ ആയാലും മൃഗങ്ങളിൽ ആയാലും അമ്മമാരുടെ സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണ്…

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ അമ്മമാർ. നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മുടെ കൂടെ അമ്മയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ ധൈര്യം തന്നെയാണ്. മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ മനുഷ്യർ പലപ്പോഴും അവരുടെ ഈ ഫീലിംഗ്സ് നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കും. നമുക്കുണ്ടാകുന്ന തലവേദന തന്നെയാണ് അവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു ബിഗ് ബുൾ തെരുവിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കണ്ടു അതിനെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാൻ ചെന്ന ആളുകൾ.

കണ്ട കാഴ്ച്ച ആ ബിഗ് ബുൾ പ്രസവിച്ചിട്ട് അധികം ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതു കുറച്ചുദിവസമായി അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാലു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് അതിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും. എന്താണ് അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു നിന്ന് ആളുകളെ അത് കടിച്ചു വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഓടി പുറകെ ചെന്ന് പരാ വീടു ഉടമസ്ഥനോട് കാര്യം തിരക്കി. ആ നായയെ അവർ വളർത്തിയതാണ് . പ്രസവശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് ഈ പാവത്തിന് ഉപേക്ഷിച്ചു.

ഈ നായയെ സ്വീകരിക്കണം അമ്മയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ അത് കേട്ടില്ല. അങ്ങനെ അവർ ആ അമ്മ നായയുമായി മടങ്ങി. പക്ഷേ അവർ വെറുതെയിരുന്നില്ല അവർ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു. ഉടൻതന്നെ അയാൾ ഇവരെ വിളിച്ചു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കൊണ്ടുപോകൂ എന്ന്. അങ്ങനെ ആ അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളും കണ്ടുമുട്ടുന്ന നിമിഷം വളരെയധികം വികാരനിർഭരമായിരുന്നു. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.