മണ്ണു കുഴിക്കുന്ന ആനയെ കണ്ട ഗ്രാമവാസികൾ ഞെട്ടി,എന്നാൽ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് അറിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി.

ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സാധനം എന്താണ് എന്നറിയാൻ നടത്തിയ സർവേയിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാതൃസ്നേഹം എന്നാണ്. മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും എല്ലാം ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് മാതൃസ്നേഹം. ഈ നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ നടന്ന ഒരു സംഭവം നോക്കാം. പതിനാറോളം ആളുകൾ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഉള്ള യാത്രയിലാണ് എവിടേക്കാണ് ഇവരുടെ യാത്ര ഇന്നും ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല ചാന്ത district കുട്ടിയാണ് എല്ലാ ആനക്കൂട്ടങ്ങളും പോകാറുള്ളത്.

അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ പുതുമ ഒന്നുമില്ല.ചുറ്റും കാട് അതുകൊണ്ട് ആനകൾ കാട്ടിൽ കയറി അവർക്ക് വേണ്ട ആഹാരങ്ങൾ വെള്ളവും കഴിക്കും. ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്ക് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ശല്യവുമില്ല. എന്നാൽ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ ആനക്കൂട്ടം പോയപ്പോൾ നടന്നു മാത്രം ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നു തന്നെ തുമ്പിക്കൈകൊണ്ട് മണ്ണിൽ കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ഈ ആന ചെയ്യുന്നത്.

ഗ്രാമവാസികൾ ആകെ സംശയത്തിൽ ആയി മറ്റ് ആനകൾ പോകുകയും ചെയ്തു. ഇത് വളരെയധികം വെപ്രാളത്തിൽ മണ്ണു കുളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയാതെ നാട്ടുകാർ ചുറ്റും കൂടി നിന്നു.ആരും അടുത്തേക്ക് പോകുവാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. 11 മണിക്കൂർ ആയി ഇപ്പോഴും ആനക്കുഴി ക്കുകയാണ്. എന്താണ് സംഭവം എന്ന് നോക്കാൻ നാട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചു ആന വളരെയധികം തളർന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമവാസികൾ ആനയുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു വച്ചു ആന വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയ തക്കത്തിന് ഗ്രാമവാസികൾ ആ കുഴിയിലേക്ക് നോക്കി. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.