മകനെ എസ്എസ്എൽസി ഉന്നത വിജയം,കുട്ടിയുടെ വിജയരഹസ്യം അറിഞ്ഞു ഞെട്ടി എല്ലാവരും..

എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ കുട്ടികളെ അനുമോദിക്കാനും ഉപഹാരം നൽകാൻ സംഘടിപ്പിച്ച വേദി.ജില്ലയിലെ ഉയർന്ന കൊടുക്കാനും പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് വ്യവസായിയുമായ ഒരാളാണ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ്. പിന്നെ സമൂഹത്തിനുമുന്നിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരും മറ്റും പ്രമുഖരെയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് പ്രൗഢമായ സദസ്സും. ഈ അനുമോദന ചടങ്ങിൽ പ്രത്യേകത അവസാന റാങ്ക് ആദ്യം വിളിക്കുക.

അതുപോലെതന്നെആദ്യ റാങ്ക് അവസാനവും സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത്. ജില്ലയിലെ മികച്ച വിജയം നേടിയ 10 കുട്ടികളാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കോടെ പാസായതാണ് അരുൺ കൃഷ്ണൻ. ആദ്യമായി സമ്മാനം സ്വീകരിക്കാൻ ദീപാ മേനോന് ക്ഷണിച്ചു. അവതാരിക ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും നല്ല വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഈ വിജയത്തിൽ നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് നന്ദി പറയുന്നത്, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്.

ഈ വിധത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി പറയുന്നത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർക്കാണ്, പിന്നെ സ്കൂളിന് അമ്മ പ്രൊഫസറാണ് അച്ഛൻ ബാങ്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്മാനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ 9 കുട്ടികളുടെയും മാതാപിതാക്കൾ സമൂഹത്തിന് വളരെയധികം ഉന്നത വരായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും തന്നെ സദസ്സിനെ മുൻനിരയിൽ.

തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവസാനമായി ഫസ്റ്റ് റാങ്കോടെ പാസായ അരുൺ കൃഷ്ണ ഉപഹാരം സ്വീകരിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അവതാരിക ചോദിച്ചു.എന്താണ് ഈ വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇത്രയും വലിയ ഒരു വിജയം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നേടി, അരുൺ മൈക്കിൾ കയ്യിലെടുത്തു കുറച്ചുനേരം മൗനമായി നിന്നു. പിന്നെ സദസ്സിനെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും അരിച്ചുപെറുക്കി. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.