ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ഈ എലിയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ താരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്ന ഈ എലിയാണ് ഇപ്പോൾ താരം. അവസാനം ഈ എനിക്ക് ലഭിച്ച സമ്മാനം കണ്ടോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം താരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മക്കാവ് എന്ന ഇവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തി കണ്ടാൽ ഒന്ന് ആരായാലും അമ്പരക്കും. സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് ധീരതയ്ക്കുള്ള ഒരു അവാർഡ് തന്നെ ഒപ്പിച്ചു ഇരിക്കുകയാണ് മക്കാവ. ധീരതയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് നേടിയ മക്കാവ് ആഫ്രിക്കൻ ചെയിൻ പൗച് റാറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണ്. സംഭവം നടന്നത് കാബൂളിൽ ആണ്.

ഏഴുവയസ്സുകാരനായ മക്കാവ് കുഴിബോംബ് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചാണ് ഈ അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് . ഒരു ടെന്നീസ് കോഡിന് അത്രയ്ക്കും സ്ഥലം മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിച്ചേ പരിശോധിക്കാനും മനുഷ്യർ 4ദിവസം എടുക്കുമ്പോൾ 30 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഇവനെ സാധിക്കും. ചെറുപ്പം മുതൽ പരിശീലനം നേടിയ ഇന്ത്യൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷമായി മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുന്നു.

ഹീറോ റാറ്റ് എന്നാണ് മക്കാവ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതോടെ 28 ലേറെ വെടിക്കോപ്പുകളും 39 കുഴിബോംബുകൾ ഉം ഈ എലി കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. മികച്ച ഗ്രഹണശക്തി പുറമേ സെൻസറുകളും ബോംബുകളും കണ്ടെത്താൻ മക്കാ വക സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. 1975 1988 എന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം കുഴിബോംബുകൾ ആണ് കംബോഡിയയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്.

ഇതുവരെ ലക്ഷകണക്കിന് ആളുകൾ കുഴിബോംബ് പൊട്ടി യുള്ള സ്ഫോടനത്തിൽ മരണമടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടെത്താൻ ഇപ്പോഴും ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. മൃഗങ്ങളുടെ ധീരമായ പ്രവർത്തികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ചാരിറ്റിയുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയാണ് മക്കാവ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.