കുട്ടികളെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആൾക്ക് വീട്ടിലെ വളർത്തുനായ നൽകിയ പണി ഒരിക്കലും മറക്കാത്തത്..

ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച 52 കാരനെ നായ കൊടുത്ത പണി കണ്ടാൽ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോകും. അമേരിക്കയിലെ അർഹൻ സ്റ്റേജിൽ ഉള്ള സലിം അക്കൗണ്ടിൽ ആണ് സംഭവം .മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ഉറങ്ങി കിടന്ന രണ്ടു കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച 52 വയസ്സു പ്രായമുള്ള ജെയിംസ് എന്ന ആളുടെ  അവയവം ആണ് ആ വീട്ടിൽ വളർത്തിയിരുന്ന ബുൾഡോസർ കടിച്ചുമുറിച്ചത്.

അടുത്ത രാത്രി രണ്ടുമണിക്ക് ആ വീട്ടിലെ ജനാല തുറന്ന് കിടക്കുന്നത് കണ്ട് ജെയിംസ് പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി വലിഞ്ഞുകയറി ആണ് മുകളിൽ എത്തിയത്. അവിടെ മുറിയിലൂടെ ഉറങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു മൂന്നും ആറും പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ട് ഇയാൾ അവരെ പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് വീട്ടിൽ വളർത്തിയ ബുൾഡോഗ്ഗിൽ നിന്നും കടി ഏൽക്കുന്നത്.തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

The bulldog, which is being raised for the protection of the house, bit James by the sex organ without any mercy. The boys’ parents wake up in the middle of the night to the screams of a stranger from above. They rushed to the children’s room and saw. The two children were frightened by james, who was in pain, and a pet dog with blood in his mouth, and james was undergoing treatment after calling the police.

They testify that although doctors have nothing to do with avoiding danger, there is no way james can regain his  capacity. In any case, the pet is not only the hero of the family but also the locals. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.